Download 9 Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 4 sách kết nối toán, tiếng việt NĂM 2024

Download 9 Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 4 sách kết nối toán, tiếng việt NĂM 2024 được yopovn sưu tầm và chia sẻ. Thầy cô download file đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 4 sách kết nối  theo links.

Download 9 Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 4 sách kết nối

 

UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN KẾT
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II
Năm học: 2023 – 2024
Môn: TOÁN 
(Thời gian: 40 phút)

Họ và tên: …………………………………………………………. Lớp: …………

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời hoặc kết quả đúng.

Câu 1. Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 128 giây = ……phút ……giây là: (0,5 điểm)

A. 2 ; 8 B. 1 ; 25 C. 1 ; 35 D. 1 ; 45

Câu 2. Phân số: là kết quả của phép chia : (0,5 điểm)

2 : 5 B. 6:10 C.10: 9 D. 4: 10

Câu 3. Số trung bình cộng của 120;160;100 và 180 là: (0,5 điểm)

A. 127 B. 105 C. 140 D. 712

Câu 4. Kết quả ước lượng của phép tính: 70100 + 15001 là: (0,5 điểm)

A. 60​
B. 6000 C. 600 D. 85000

Câu 5. Kết quả của phép tính: 2024 x 105 – 2024 – 4×2024 là: (0,5 điểm)

A. 2024 B. 202400 C. 202440 D. 202400

Câu 6. Một phòng học có bốn dãy bàn, mỗi dãy có 6 bàn, mỗi bàn có 2 học sinh. Hỏi lớp học đó có tất cả bao nhiêu học sinh? (0,5 điểm)

A. 48 học sinh B. 50 học sinh C. 52 học sinh D. 84 học sinh

Câu 7. Phân số bằng bao nhiêu? (0,5 điểm)

A. B. C. 2 D. 4

Câu 8Một thùng hàng nặng 80 kg. Vậy thùng hàng đó nặng bao nhiêu ki-lô-gam? (0,5 điểm)

A. 10 kg B. 28kg C. 17 kg D. 16kg

II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1. Tính: (1,5 điểm)

a, 2034 x 35 b, 45387: 25 c, 2024 x 15 – 2648

Bài 2. Tìm x: (1,5 điểm)

a) 1950 : x = 57878-57800 b) x : 25 – 1268 = 246

Bài 3: Nhà An có 8 bao gạo tẻ cân nặng 400 kg và 2 bao gạo nếp cân nặng 20 kg. Hỏi trung bình mỗi bao gạo cân nặng bao nhiêu ki – lô – gam ? (2,0 điểm)

Bài giải

Bài 4. Tính bằng cách thuận tiện:

a. 3215: 5 + 1970: 5 + 2785: 5 b. 2024 x 33 + 2024 + 4048 x 33

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ II

Môn: Toán – Lớp 4- Năm học 2023-2024

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 ĐIỂM)

Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
A​
B​
C​
D​
B​
A​
C​
D​
Điểm
0,5​
0,5​
0,5​
0,5​
0,5​
0,5​
0,5​
0,5​

II. PHẦN TỰ LUẬN (6 ĐIỂM)

Bài 1. (1,5 điểm) Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm

(Đặt tính đúng 0,1 điểm, thực hiện tính đúng 0,4 điểm)

Bài 2 (1,5 điểm). Mỗi phép tính đúng 0,75 điểm

a) 1950 : x = 57878-57800
1950 : x = 78
x = 1950 : 78
x = 25
b) x : 25 – 1268 = 246
x: 25 = 246 + 1268
x: 25 = 1514
x = 1514 x 25
x = 37850

Bài 3 (2 điểm)

Bài giải​

 

8 bao gạo tẻ và 2 bao gạo nếp nặng là:
400 + 20 = 420 (kg)
Trung bình mỗi bao nặng là
420 : 10 = 42 (kg)
Đáp số: 42 kg​
0,25 điểm
0,5 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0, 5 điểm
0,25 điểm

Bài 4. (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện.

Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm)

a. 3215: 5 + 1970: 5 + 2785: 5
= ( 3215 + 1970 + 2785 ): 5
= 7970 : 5
= 1594
b. 2024 x 33 + 2024 + 4048 x 33
= 2024 x 33 + 2024 x 1 +2024 x 66
= 2024 x ( 33 + 1 + 66)
= 2024 x 100
= 202400

 

Người duyệt đề
Tổ trưởng

Bùi Thị Hường​

Hà Đông, ngày 16 tháng 02 năm 2024
Người xây dựng

Nguyễn Thị Thu Thủy

 

1709530026699.png

Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 4 sách kết nối

https://yopo.vn/attachments/download-png.252800/

PASS GIẢI NÉN: Yopo.vn

THẦY CÔ DOWNLOAD NHÉ!

5/5 - (3 bình chọn)

BÀI TRONG SERIES: Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 4

<< TUYỂN TẬP 4 Đề kiểm tra tiếng việt lớp 4 giữa kì 2 có đáp án MỚI NHẤTĐề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 4 tiếng việt SÁCH CÁNH DIỀU NĂM 2023-2024 CÓ ĐÁP ÁN >>
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site