Download BỘ Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 4 môn toán, tiếng việt năm 2023

Download BỘ Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 4 môn toán, tiếng việt năm 2023 được yopovn sưu tầm và chia sẻ Thầy cô download file theo links.

BẢN MỀM Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 4

                                                MA TRẬN MÔN TOÁN GIỮA KÌ II – LƠP 4

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
TN

KQ

TL TN

KQ

TL TN

KQ

TL TN

KQ

TL TN

KQ

TL
Số học: HS nắm được : Dấu hiệu chia hết; Số tự nhiên và phân số; Biết thực hiện các phép tính với phân số; Biết so sánh các phân số; Biết cách tìm phân số của một số,… Số câu 2 1  

1

1 1 4 2
Câu số 1;5 7  

2

 

6 9 1;25;6 7,9
Số điểm 2,0 1,5  

1,0

 

1,0 0,5 4,0 2,0
Đại lượng và đo đại lượng: Nắm được MQH giữa các đơn vị độ dài, đo thời gian; Diện tích; Khối lượng, biết cách chuyển đổi các đơn vị đã học. Số câu 1 1
Câu số 3 3
Số điểm 1,0 1,0
 Yếu tố về hình học: Biết cách tính chu vi, diện tích các hình đã học,… Số câu 1 1
Câu số 4 4
Số điểm 1,0 1,0
Giải toán có lời văn: Giải được bài toán Tìm hai số khi biết tổng và hiệu; Giải bài toán tìm phân số của một số; Các dạng toán có lời văn đã học,…. Số câu 1 2
Câu số 8 8
Số điểm 2,0 2,0
Tổng Số câu 3 1 2   1 1   1 6 4
Số điểm 3,0 1,5 2,0   1,0 2,0   0,5 6,0 4,0

 

      Điểm            Nhận xét PHIẾU KIỂM TRA GIỮA KÌ  II

Năm học: 2022 – 2023

Môn: Toán Lớp 4

Thời gian làm bài: 40 phút

………………………………………..

…………………………………………

………………………………………….

Họ và tên:……………………………………………… Lớp 4  Trường Tiểu học Đức Giang

 

  1. Phần trắc nghiệm

Câu 1. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

  1. a) Phân số nào dưới đây bằng phân số ?
A. B. C.                D.
  1. b) Thương của phép chia 6 : 18 có thể viết thành:
           A. B. C. D.

Câu 2. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Số vừa chia hết cho 3; 5 và 9 là:

A. 1300 B. 15 000 C. 8910 D. 1685

Câu 3. Viết số và chữ thích hợp vào chỗ chấm:

       a) giờ = …………phút       b) 100kg  = …….g
       c) 8m 350dm = ……….dm       d) 5km2 = …………m2

Câu 4. Khoanh vào chữ cái trước ý đúng:

  3cm

   Diện tích hình bình hành ABCD là:                                               A                       B

  1.    12 cm2                              C. 6 cm2
  2.    24cm2                              D. 16 cm2                                           D          4cm      C

Câu 5. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

          A. B. C. D.

 

Câu 6. Khoanh vào chữ cái trước ý đúng:

    Các phân số được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:

A. ; ;    B. ; ; C. ; ; D. ; ;
  1. Phần tự luận

Câu 7. Tính:

 

  a ,    …………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………..

b ,     :  .

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

  c ,  x     

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

Câu 8. Trong hộp có 96 viên bi, số bi màu xanh bằng  số bi trong hộp, còn lại là số bi màu trắng. Hỏi trong hộp có bao viên bi trắng ?

                                                                                         

                                                                                          Bài làm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Câu 9. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

     +   + = ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..                  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM MÔN TOÁN GIỮA KÌ II NĂM HỌC 2022 – 2023

Môn: Toán lớp 4

   PHẦN I.  (6 điểm) Điểm
Câu 1. (1,0 điểm) Đúng mỗi phần được 0,5 điểm.

phần a khoanh  đáp án  B.      Phần b đáp án A

1,0 điểm
Câu 2. (1,0 điểm)

đáp án C

1,0 điểm
Câu 3. (1,0  điểm)

Đúng mỗi phần cho 0,25 đ

 

Câu 4. (1 điểm)  Khoanh vào A

1,0  điểm

 

 

1,0  điểm

 

Câu 5: (1,0 điểm) HS làm đúng mỗi phần cho 0,25 đ 1,0  điểm
Câu 6. (1 điểm) Khoanh vào C

 

      1,0  điểm
PHẦN II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 7. (1,5 điểm)

Làm đúng mỗi con cho 0,5 điểm

 

1,5 điểm

 

 

 

Câu 8.(2 điểm)

Trong hộp có số viên bi màu xanh là :

96 x = 60 (viên bi)

Trong hộp có số viên bi màu trắng là :

96 – 60 = 36 (viên bi)

Đáp số: 36 viên bi

 

 

0,25 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm

0,75 điểm

0,25 điểm

 

Câu 9. (0,5 điểm)

–       Làm đúng được 0,5 điểm

0,5 điểm

 

Download file đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 4 kntt, canh diêu, ctst

Thầy cô tải nhé
Đánh giá chủ đề này

BÀI TRONG SERIES: Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 4

Đề kiểm tra giữa học kì 2 toán 4 CÓ ĐÁP ÁN NĂM 2023-2024 >>
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site