Giáo án lớp 4 chân trời sáng tạo tải miễn phí NĂM 2023 – 2024 CHƯƠNG TRÌNH MỚI

Giáo án lớp 4 chân trời sáng tạo tải miễn phí NĂM 2023 – 2024 CHƯƠNG TRÌNH MỚI được yopovn sưu tầm, chia sẻ. Thầy cô download file giáo án lớp 4 chân trời sáng tạo tải miễn phí, giáo án lớp 4 chân trời sáng tạo… dưới đây về dạy cho năm học mới này nhé.

Giáo án lớp 4 chân trời sáng tạo tải miễn phí NĂM 2023 – 2024 CHƯƠNG TRÌNH MỚI

TUẦN 1

CHỦ ĐỀ 1: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG

BÀI 1: ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 000 (TIẾT 1)

 1. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
 2. Năng lực đặc thù:

– Đọc, viết, xếp được thứ tự các số đến 100 000 (ôn tập).

– Nhận biết được cấu tạo và phân tích số của số có năm chữ số, viết số thành tổng các chục nghìn, nghìn, trăm, chục và đơn vị (ôn tập).

– Nhận biết được ba số tự nhiên có năm chữ số liên tiếp.

– Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học

 1. Năng lực chung:

– Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.

– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.

– Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.

 1. Phẩm chất:

– Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

– Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

– Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.

 1. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

– Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

– SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1. Khởi động:

– Mục tiêu:

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.

– Cách tiến hànhGV tổ chức trò chơi “truyền điện” để khởi động bài học.

+ Bạn đầu tiên được giáo viên chỉ định sẽ đọc một số có 5 chữ số bất kì.

+ Bạn đó sẽ được quyền chỉ định bạn tiếp theo đứng lên đọc số tự nhiên liền sau số đó.

+ Bạn nào đọc xong sẽ được chỉ định bạn tiếp theo. Cứ thế cho đến khi giáo viên hô dừng lại.

+ Mỗi bạn có 3 giây để suy nghĩ và nói. Bạn bất kì được chỉ định nếu nói sai hoặc chậm thời gian sẽ bị phạt nhảy lò cò một vòng quanh lớp.

– GV Nhận xét, tuyên dương.

– GV dẫn dắt vào bài mới

– HS tham gia trò chơi.

– HS lắng nghe.

2. Luyện tập:

– Mục tiêu:

+ Ôn tập, củng cố về kiến thức đọc, viết, xếp thứ tự, so sánh các số đến 100 000.

+ Ôn tập, củng cố về kiến thức về cấu tạo phân tích số có năm chữ số, viết số có năm chữ số thành các chục nghìn, nghìn, trăm, chục, đơn vị (và ngược lại).

– Cách tiến hành:

Bài 1. (Làm việc cá nhân) Viết số, phân tích số và đọc số

– GV hướng dẫn cho HS nhận biết hàng số thứ nhất.

– Hàng 2, 3, 4 học sinh làm vào bảng con.

– GV nhận xét, tuyên dương.

Bài 2: (Làm việc nhóm 2) Viết số rồi đọc số

– GV chia nhóm 2, các nhóm làm việc vào phiếu học tập nhóm.

– Các nhóm trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.

Đề bài: Viết rồi đọc số, biết số đó gồm:

a) 4 chục nghìn, 2 nghìn, 5 trăm và 3 chục

b) 8 nghìn, 8 trăm, 8 chục và 8 đơn vị.

c) 5 chục nghìn, 7 trăm, 1 chục và 4 đơn vị.

d) 9 chục nghìn, 4 nghìn và 5 đơn vị.

– GV Nhận xét, tuyên dương.

Bài 3: (Làm việc cá nhân) Số?

– GV cho HS làm bài tập vào vở.

– Gọi HS nêu kết quả, HS nhận xét lẫn nhau.

– GV nhận xét, tuyên dương.

Bài 4. (Làm việc nhóm 2) Số?

– GV cho HS nêu quy luật dãy số xuất hiện trên trục số.

– GV chia nhóm 2, các nhóm làm việc vào phiếu học tập nhóm.

– Các nhóm trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.

– GV giải thích lại cách làm:

– Quan sát dãy số a) ta thấy: Theo chiều từ trái sang phải số đứng sau hơn số đứng trước 1 đơn vị. Để điền số em chỉ cần cộng thêm 1 vào số đứng trước nó.

– Quan sát dãy số b) ta thấy: Theo chiều từ trái sáng phải số đứng sau hơn số đứng trước 10 000 đơn vị. Để điền số em cộng thêm 10 000 vào số đứng trước nó.

– GV Nhận xét, tuyên dương.

Bài 5 (Làm việc cá nhân) Số?

Tìm số ở ô có dấu “?” để được ba số liên tiếp.

– GV yêu cầu HS nêu cách tìm số liền trước, số liền sau của một số.

– GV yêu cầu HS hoàn thành bảng.

– GV nhận xét tuyên dương.

Bài 1:

– HS theo dõi GV làm mẫu và hướng dẫn hoàn thiện bảng.

– HS lần lượt làm bảng con hoặc phiếu học tập

Bài 2:

– HS làm việc theo nhóm.

a) 4 chục nghìn, 2 nghìn, 5 trăm và 3 chục

Viết số: 42 530

Đọc số: Bốn mươi hai nghìn năm trăm ba mươi.

b) 8 nghìn, 8 trăm, 8 chục và 8 đơn vị.

Viết số: 8 888

Đọc số: Tám nghìn tám trăm tám mươi tám

c) 5 chục nghìn, 7 trăm, 1 chục và 4 đơn vị.

Viết số: 50 714

Đọc số: Năm mươi nghìn bảy trăm mười bốn.

d) 9 chục nghìn, 4 nghìn và 5 đơn vị.

Viết số: 94 005

Đọc số: Chín mươi tư nghìn không trăm linh năm.

Bài 3:

a) HS làm vào vở.

a) 6 825 = 6 000 + 800 + 20 + 5

b) 33 471 = 30 000 + 3 000 + 400 + 70 + 1

c) 75 850 = 70 000 + 5 000 + 800 + 50

d) 86 209 = 80 000 + 6 000 + 200 + 9

Bài 4.

a) HS đọc tia số.

– HS quan sát.

– HS nêu.

– HS thực hiện nhiệm vụ

– Các nhóm trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.

Bài 5

– 1 HS nêu:

+ Muốn tìm số liền trước của một số em lấy số đó trừ đi 1 đơn vị.

+ Muốn tìm số liền sau của một số em lấy số đó cộng với 1 đơn vị.

– HS hoàn thành bảng:

Số liền trước Số đã cho Số liền sau
8 289 8 290 8 291
42 134 42 135 42 136
79 999 80 000 80 001
99 998 99 999 100 000

– Hai bạn học sinh trong cùng một bàn đổi chéo vở kiểm tra kết quả.

– Một bạn học sinh đứng dậy nhận xét bài bạn.

– Cả lớp quan sát, lắng nghe, sửa bài vào vở nếu sai.

3. Vận dụng:

– Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

– Cách tiến hành: GV tổ chức cho học sinh chơi trò chơi “Phân tích số”

+ Giáo viên chuẩn bị hai bảng phụ có nội dung ghi giống nhau. Một số mảnh giấy ghi kết quả tương ứng.

Bảng 1:

………. = 6 000 + 300 + 60 + 5

………… = 70 000 + 500 + 30 + 1

………… = 20 000 + 1 000 + 400 + 5

…………. = 20 000 + 700 + 40

8 301 = … + …. + 1

68 920 = …… + …… + ….. + ….

44 444 = 40 000 + … + … + …. + 4

9 090 = 9 000 + …

Bảng 2:

………… = 4 000 + 600 + 50

…. = 80 000 + 60 + 4

…. = 70 000 + 6 000 + 500 + 3

…. = 9 000 + 40 + 5

99 999 = … + … + … +

21 212 = 20 000 + … + … + ….. + …..

19 225 = … + 9 000 + … + …… + 5

7 001 = 7 000 + …

+ Học sinh chuẩn bị phấn.

+ Thời gian 3 – 5 phút.

+ Giáo viên chia lớp thành hai nhóm, mỗi nhóm chọn các thành viên tham gia chơi (5 – 10 em), các em còn lại cổ vũ cho đội của mình. Hai đội xếp thành 02 hàng dọc. Đội trưởng lên nhận và phát cho mỗi bạn trong đội của mình một mảnh giấy ghi kết quả tương ứng với nội dung ghi trên bảng. Các thành viên trong đội đọc, quan sát so sánh tìm vị trí của mình cần điền.

+ Khi giáo viên có hiệu lệnh bắt đầu chơi, yêu cầu các bạn trong đội lên điền kết quả của mình vào bảng phụ treo trên lớp (phần bài của đội mình). Bạn thứ nhất điền xong quay xuống nhanh chóng vỗ vào tay bạn thứ hai, bạn thứ hai lên điền, … Cứ như thế tiếp tục cho đến hết.

+ Các bạn học sinh dưới lớp và giáo viên thống kê, đánh giá điểm. Mỗi kết quả đúng ghi 10 điểm. Đội nào nhiều điểm sẽ thắng. Trong trường hợp cả hai đội đều điền đúng kết quả thì đội nào nhanh hơn, trình bày đẹp hơn sẽ thắng.

– GV nhận xét, tuyên dương.

– HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Kết quả đúng của hai bảng:

Bảng 1:

6 365 = 6 000 + 300 + 60 + 5

70 531 = 70 000 + 500 + 30 + 1

21 405 = 20 000 + 1 000 + 400 + 5

20 740 = 20 000 + 700 + 40

8 301 = 8 000 300 +1

68 920 = 60 000 + 8 000 + 900 + 20

44 444 = 40 000 4 000 400 + 40 + 4

9 090 = 9 000 + 90

Bảng 2:

4 650 = 4 000 + 600 + 50

80 064 = 80 000 + 60 + 4

76 503 = 70 000 + 6 000 + 500 + 3

9 045 = 9 000 + 40 + 5

99 999 = 90 000 9 000 900 90 + 9

21 212 = 20 000 + 1 000 200 10 + 2

19 225 = 10 000 + 9 000 + 200 + 20 + 5

7 001 = 7 000 + 1

 1. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

BÀI 1: ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 000 – LUYỆN TẬP (TIẾT 2)

 1. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
 2. Năng lực đặc thù:

– Củng cố so sánh số, thứ tự số (tìm số lớn nhất, số bé nhất) liên hệ với số liên tiếp và phát triển năng lực.

– Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.

 1. Năng lực chung:

– Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.

– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.

– Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.

 1. Phẩm chất:

– Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

– Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

– Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.

 1. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

– Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

– SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1. Khởi động:

– Mục tiêu:

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.

– Cách tiến hành:

– GV gọi 3 HS đứng dậy, mỗi bạn thực hiện 1 nhiệm vụ:

+ Đếm từ 1 đến 10.

+ Đếm theo chục từ 10 đến 100.

+ Đếm theo trăm từ 100 đến 1 000.

– GV nhận xét, tuyên dương, dẫn dắt vào bài mới.

– HS tham gia trò chơi

– HS lắng nghe.

2. Luyện tập:

– Mục tiêu:

+ Củng cố so sánh số, thứ tự số (tìm số lớn nhất, số bé nhất) liên hệ với số liên tiếp.

– Cách tiến hành:

Bài 1. (Làm việc cá nhân) Nêu cách so sánh số.

– GV hướng dẫn cho HS nhận biết các dấu “>, <, =” ở câu có dấu “?”.

– GV yêu cầu HS nhắc lại cách so sánh hai số.

– GV lấy ví vụ hai phép so sánh đầu tiên:

a) 9 897 < 10 000

(Vì số 9 897 có 4 chữ số, số 10 000 có 5 chữ số)

68 534 > 68 499

(Vì số 68 534 có chữ số hàng trăm là 5; số 68 499 có chữ số hàng trăm là 4)

– Học sinh làm các phép so sánh còn lại ra bảng con.

– GV nhận xét, tuyên dương.

Bài 2: (Làm việc nhóm 2) Số?

– GV chia nhóm 2.

– Các nhóm trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.

Chọn câu trả lời đúng.

a) Số bé nhất trong các số 20 107; 19 482; 15 999; 18 700 là:

A. 20 107 B. 19 482

C. 15 999 D. 18 700

b) Số nào dưới đây có chữ số hàng trăm là 8?

A. 57 680 B. 48 954

C. 84 273 D. 39 825

c) Số dân của một phường là 12 967 người. Số dân của phường đó làm tròn đến hàng nghìn là:

A. 12 900 B. 13 000

C. 12 000 D. 12 960

– GV Nhận xét, tuyên dương.

Bài 3: (Làm việc cá nhân) Số?

– GV cho HS làm bài tập vào phiếu học tập.

– Gọi HS nêu kết quả, HS nhận xét lẫn nhau.

– GV nhận xét, tuyên dương.

Bài 4. (Làm việc nhóm 4)

– GV cho HS đọc yêu cầu của bài, phân tích đề bài.

– GV hướng dẫn: So sánh các số: 36 785; 35 952; 37 243; 29 419 để tìm ra số lớn nhất, số bé nhất

– Các nhóm trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.

– GV Nhận xét, tuyên dương.

Bài 1:

– 1 HS nêu cách so sánh số và đọc các dấu “>, <, =”.

– 1HS nhắc lại cách so sánh hai số.

– HS lần lượt làm bảng con viết số, điền dấu:

a) 9 897 < 10 000

(số 9 897 có 4 chữ số, số 10 000 có 5 chữ số)

68 534 > 68 499

(số 68 534 có chữ số hàng trăm là 5; số 68 499 có chữ số hàng trăm là 4)

34 000 > 33 979

(số 34 000 có chữ số hàng nghìn là 4; số 33 979 có chữ số hàng nghìn là 3)

b) 8 563 = 8 000 + 500 + 60 + 3

45 031 < 40 000 + 5 000 + 100 + 30

(Vì: 40 000 + 5 000 + 100 + 30 = 45 130)

70 208 > 60 000 + 9 000 + 700 + 9

(Vì: 60 000 + 9 000 + 700 + 9 = 69 709)

Bài 2:

– HS làm việc theo nhóm.

a) Đáp án đúng là: C

Số 20 107 có chữ số hàng chục nghìn là 2; các số còn lại có chữ số hàng chục nghìn là 1.

Các số 19 482; 15 999; 18 700 có chữ số hàng nghìn lần lượt là 9; 5; 8

Do 5 < 8 < 9 nên 15 999 < 18 700 < 19 482

Vậy số bé nhất trong các số trên là 15 999

b) Đáp án đúng là: D

Số 39 825 gồm 3 chục nghìn, 9 nghìn, 8 trăm, 2 chục và 5 đơn vị.

c) Đáp án đúng là: B

Số 12 967 có chữ số hàng trăm là 9, do 9 > 5 nên khi làm tròn số 12 967 đến hàng nghìn, ta làm tròn lên thành số 13 000.

Bài 3:

– HS làm vào phiếu học tập

– Kết quả dự kiến:

Ta điền như sau:

6 547 = 6 000 + 500 + 40 + 7

35 802 = 30 000 + 5 000 + 800 + 2

50 738 = 50 000 + 700 + 30 + 8

96 041 = 90 000 + 6 000 + 40 + 1

Bài 4:

– HS nêu yêu cầu của bài.

– HS làm bài:

So sánh các số: 36 785; 35 952; 37 243; 29 419

Số 29 419 có chữ số hàng chục nghìn là 2, các số còn lại có chữ số hàng chục nghìn là 3

Các số 36 785; 35 952; 37 243 có chữ số hàng nghìn lần lượt là: 6; 5; 7

Do 5 < 6 < 7 nên 35 952 < 36 785 < 37 243

Vậy: 29 419 < 35 952 < 36 785 < 37 243

– HS trình bày kết quả:

a) Ngày Thứ Tư thành phố A tiêm được nhiều liều vắc-xin nhất (37 243 liều). Ngày Thứ Năm thành phố A tiêm được ít liều vắc-xin nhất (29 419 liều)

b) Viết tên các ngày theo thứ tự có số liều vắc-xin đã tiêm được từ ít nhất đến nhiều nhất: Thứ Năm, Thứ Ba, Thứ Hai, Thứ Tư.

– HS lắng nghe.

3. Vận dụng:

– Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

– Cách tiến hành:

+ GV tổ chức cho cả lớp tham gia chuyên mục “Đố em”.

Số 28 569 được xếp bởi các tính như sau:

Hãy chuyển một que tính để tạo thành số bé nhất

+ HS thực hiện nhóm đôi và tìm ra kết quả. Nhóm nào đưa ra đáp án nhanh và chính xác nhất sẽ được ken thưởng.

– Nhận xét, tuyên dương, cho điểm.

– HS tham gia.

– Dự kiến sản phẩm:

Em tiến hành chuyển que tính để tạo thành số: 20 568

 1. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Download file giáo án lớp 4 chân trời sáng tạo cả năm

Thầy cô download file giáo án lớp 4 chân trời sáng tạo dưới đây nhé.

Hy vọng với chia sẻ giáo án lớp 4 chân trời sáng tạo. Thầy cô đã có thêm nhiều tài liệu, giáo án để giảng dạy. Đừng quên yopovn còn chia sẻ liên tục tài liệu lớp 4 mới nhất mỗi ngày nhé!

Thư viện tài liệu5 Tháng Bảy, 2023 @ 12:06 sáng

4.8/5 - (81 bình chọn)

BÀI TRONG SERIES: Giáo án lớp 4 mới nhất

Giáo án toán lớp 4 kết nối tri thức với cuộc sống NĂM 2023 – 2024 CHƯƠNG TRÌNH MỚI >>
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

 1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
 2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
 3. 3 Refresh the page and start browsing the site