KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TRẺ KHUYẾT TẬT HÒA NHẬP LỚP 1/3 Năm học 2022-2023

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TRẺ KHUYẾT TẬT HÒA NHẬP LỚP 1/3 Năm học 2022-2023 được yopovn sưu tầm và chia sẻ. Thầy cô download file kế hoạch giáo dục trẻ khuyết tật học hòa nhập theo links cuối bài.

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TRẺ KHUYẾT TẬT HÒA NHẬP LỚP 1/3 Năm học 2022-2023

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN THỊ BƯỞI   

            TỔ CHUYÊN MÔN KHỔI 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thành phố Thủ Đức, ngày 18 tháng 10 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

GIÁO DỤC TRẺ KHUYẾT TẬT HÒA NHẬP  LỚP 1/3
Năm học 2022-2023

Căn cứ Kế hoạch 266/KH-THTTB, ngày 30 tháng 9 năm 2022 của trường TH Trần Thị Bưởi về Kế hoạch giáo dục trẻ khuyết tật hòa nhập năm học 2022-2023;

Căn cứ nhiệm vụ Giáo dục năm học 2022-2023 của nhà trường và tình hình thực tế học sinh khuyết tật trong tổ;

Căn cứ tình hình thực tế tại lớp học, giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục trẻ hòa nhập, khuyết tật năm học 2022 – 2023 gồm các nội dung:

  1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
  2. Thuận lợi:

Được sự quan tâm của Ban Giám hiệu nhà trường về công tác giáo dục trẻ hòa nhập, khuyết tật.

Mỗi năm học, các cấp đều tổ chức tập huấn về dạy trẻ diện học hòa nhập, khuyết tật cho giáo viên chủ nhiệm và đội ngũ CBQL.

Giáo viên có kinh nghiệm nhất định và tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm đặc biệt đối với những học sinh diện hòa nhập, khuyết tật.

Đa số các em đều có sự quan tâm của gia đình trong việc phối hợp với giáo viên, với nhà trường để giúp các em có cơ hội hòa nhập và tiến bộ.

Ý thức học tập, mức độ chuyển biến của một số em có phần tiến bộ.

  1. Khó khăn

Khả năng nhận thức, diễn đạt những ý nghĩ, mong muốn của các em rất hạn chế, chậm về ngôn ngữ nên đòi hỏi cô giáo phải thường xuyên quan tâm chăm sóc, trò truyện, giúp đỡ các em ở mọi lúc mọi nơi, trong mọi hoạt động, trong khi sĩ số HS /1 lớp thì quá đông 48 em.

Thường là các em không biết đi vệ sinh đúng lúc, đúng nơi quy định, trẻ không biết rửa tay bằng xà phòng, không tự thay đồ ngủ trưa, có ý thức tự vệ sinh cá nhân kém và đặc điểm của các em là hay quên và không thành nền nếp học tập như các bạn khác ở trong lớp, ra vào tự do trong giờ học.

Có những em tăng động mạnh, không tự kiềm chế được cảm xúc bản thân, Không làm chủ được hành vi của bản thân. Đi lại chạy nhảy tự do một cách vô ý thức, không ngồi một chỗ được lâu,

 

không thích một cái gì đó là khóc ỉ ỉ kéo dài, thậm chí còn đánh bạn, xé tập vở, bẻ bút chì của bạn, cào cấu bạn ngồi xung quanh, đập tay xuống bàn nhiều lần. Trẻ ngủ rất ít.

Việc xác định năng lực còn lại của các em để có cơ sở theo dõi quản lí, giáo dục chưa khoa học. Do chưa xác định được năng lực cụ thể của một số em nên việc đánh giá của phụ huynh, giáo viên còn lúng túng.

Các em chưa được cha mẹ quan tâm đúng mức nên ít nhiều ảnh hưởng đến phương pháp giáo dục, rèn luyện của cô giáo ở trên lớp so với ở gia đình.

Một số phụ huynh chưa thông hiểu về việc xác nhận hồ sơ nhằm đảm bảo quyền lợi cho con em họ.

Một số học sinh mức độ tập trung thấp, tăng động mạnh nên ảnh hưởng đến hoạt động chung của lớp. Một số học sinh chưa có thói quen xa mẹ.

Giáo viên chủ nhiệm lớp không được đào tạo về  chuyên biệt giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật mà chỉ được tập huấn, kiến tập về giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật.

  1. Số lượng học sinh hòa nhập, khuyết tật: 01
STT Họ và tên Lớp Dạng KT Biểu hiện thực tế Ghi chú
1 Trần Lê Nhân

 

1/3 Khuyết tật trí tuệ mức độ nhẹ Lo sợ, hoảng loạn khi không có ai bên cạnh. Ít tập trung, có lúc không kiểm soát vệ sinh cá nhân. Có biết chữ, tính toán Có hồ sơ hòa nhập
  1. MỤC TIÊU GIÁO DỤC HOÀ NHẬP, KHUYẾT TẬT
  2. Giúp trẻ hòa nhập, khuyết tật được hưởng quyền học tập bình đẳng như những học sinh khác.
  3. Tạo điều kiện và cơ hội cho trẻ khuyết tật học văn hóa, vui chơi giải trí, hòa nhập môi trường tập thể, lớp học và môi trường nhà trường cộng đồng, phục hồi chức năng và phát triển phù hợp tâm sinh lý độ tuổi.

          III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

          3.1 Nhiệm vụ

          3.1.1. Đối với lớp có học sinh hòa nhập

Cần quan tâm, chia sẻ, động viên trẻ hòa nhập, khuyết tật tham gia các hoạt động của lớp.

Hỗ trợ trẻ khuyết tật về các hoạt động mà các em khó thực hiện hoặc chưa thực hiện được.

          3.1.2. Đối với cá nhân giáo viên trực tiếp giảng dạy lớp có trẻ hòa nhập, khuyết tật:

Giáo viên giáo dục trẻ hòa nhập, khuyết tật phải tôn trọng và thực hiện các quyền của trẻ hòa nhập, khuyết tật; có phẩm chất đạo đức tốt, yêu thương trẻ; hiểu tâm lý trẻ, sâu sát hơn những học sinh bình thường khác, có năng lực cơ bản và những kinh nghiệm, kỹ năng vốn sống về chuyên môn, nghiệp vụ về giáo dục trẻ hòa nhập, khuyết tật.

Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chương trình, kế hoạch dạy học theo yêu cầu và các quy định của trường.

Chủ động phối hợp với tổ chuyên môn trong việc lập kế hoạch giáo dục cá nhân; tổ chức hoạt động giáo dục, đánh giá kết quả giáo dục theo kế hoạch giáo dục cá nhân của trẻ hòa nhập, khuyết tật.

Thường xuyên tự bồi dưỡng, đổi mới phương pháp, học hỏi kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật.

Tư vấn cho nhà trường và gia đình trẻ khuyết tật trong việc hỗ trợ, can thiệp, xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động giáo dục cho trẻ.

Thiết kế bài kiểm tra định kỳ, hệ thống câu hỏi trong đánh giá, nhận xét thường xuyên phù hợp với năng lực của từng học sinh diện hòa nhập, khuyết tật.

Đề xuất với Ban Giám hiệu về kết quả hoàn thành chương trình lớp học của từng học sinh diện hòa nhập, khuyết tật theo mức độ đánh giá sự tiến bộ của các em theo từng giai đoạn.

Phối hợp tốt với nhân viên phục vụ bán trú trong việc giáo dục trẻ hòa nhập, khuyết tật nhằm giúp các em có nhiều cơ hội hòa nhập và phát triển bản thân.

* Giáo viên lập hồ sơ giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật của lớp gồm:

          – Học bạ

– Kế hoạch GDHNNKT (Sổ theo chất lượng giáo dục và dõi tiến bộ của học sinh khuyết tật, hòa nhập);

– Danh sách trẻ khuyết tật;

– Bài kiểm tra định kỳ

– Phiếu hoặc sổ liên lạc trao đổi ý kiến của cha mẹ học sinh (nếu có).

– Giấy chứng nhận, giấy khen, xác nhận thành tích của học sinh trong năm học (nếu có).

– Sổ theo dõi hằng ngày (dạng nhật ký) ghi nhận những đặc điểm và sự tiến bộ hoặc diễn biến tâm sinh lý bất thường của học sinh để báo cáo BGH và CMHS tìm giải pháp hỗ trợ.

– Hồ sơ này sẽ được bàn giao cho giáo viên lớp trên.

          3.2. Xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân dành cho trẻ hòa nhập, khuyết tật:

Mỗi trẻ hòa nhập, khuyết tật đều được lập hồ sơ giáo dục cá nhân, trong đó có các thông tin về: khả năng, nhu cầu; các đặc điểm cá nhân; mục tiêu hàng năm và mục tiêu học kỳ; thời gian thực hiện; nội dung, biện pháp thực hiện; người thực hiện; kết quả đánh giá và nội dung điều chỉnh sau đánh giá đối với học sinh.

Kế hoạch giáo dục cá nhân dành cho học sinh diện hòa nhập, khuyết tật được xây dựng trên cơ sở chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học chung và nhu cầu, khả năng của trẻ hòa nhập, khuyết tật theo hướng dẫn của Bộ. Chú ý trong kế hoạch phải nêu rõ khả năng học tập của trẻ ở những môn nào với mức độ ra sao để thực hiện đúng thực tế và hiệu quả. Đánh giá học sinh hòa nhập, khuyết tật dựa trên mức độ thực tế và khả năng thực tế của các em.

          3.2.1. Nội dung, phương pháp giáo dục, đánh giá kết quả giáo dục hòa nhập, khuyết tật;

          3.2.1.1. Nội dung, phương pháp giáo dục:

Căn cứ nội dung chương trình giáo dục theo quy định của Bộ GD và ĐT đối với cấp Tiểu học.

Dựa vào khả năng, nhu cầu của mỗi trẻ khuyết tật đã xác định trong sổ KHGD cá nhân và kế hoạch giáo dục chung.

Trên cơ sở đó giáo viên điều chỉnh nội dung, chương trình các môn học và phương pháp giáo dục một cách phù hợp với từng đối tượng học sinh.

Giáo viên chủ nhiệm đề xuất miễn, giảm một số môn học, nội dung và hoạt động giáo dục mà khả năng của cá nhân học sinh không thể đáp ứng được.

          3.2.1.2. Đánh giá kết quả giáo dục học sinh hòa nhập, khuyết tật

Yêu cầu đánh giá kết quả giáo dục dành cho học sinh diện hòa nhập, khuyết tật dựa vào nội dung, hình thức học tập đã được điều chỉnh; kết quả thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân, chú trọng đến sự tiến bộ trong việc rèn luyện các kỹ năng xã hội, kỹ năng sống, khả năng hòa nhập theo từng đối tượng cụ thể.

Việc đánh giá kết quả giáo dục học sinh diện hòa nhập, khuyết tật phải căn cứ vào các hoạt động, kết quả học tập, lưu giữ bài làm, bài tập và nhận xét của giáo viên, được phân công giảng dạy hoặc phụ trách học sinh diện hòa nhập, khuyết tật.

Việc đánh giá kết quả giáo dục học sinh diện hòa nhập, khuyết tật được thực hiện theo nguyên tắc động viên, khuyến khích và ghi nhận sự tiến bộ của các em.

  1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  4.1. Giáo viên dạy học sinh diện HNKT

Xây dựng kế hoạch dựa trên kế hoạch của nhà trường và thực tế học sinh khuyết tật trong tổ, thực hiện kế hoạch dạy học phù hợp với từng đối tượng học sinh.

Phối hợp với các ban bộ phận, nhân viên phục vụ bán trú nhà trường giáo dục các em các kỹ năng, thói quen, ý thức….nhanh chóng hòa nhập với môi trường, quy định của lớp học nhằm giúp các em tiến bộ hằng ngày..

Phối hợp với phụ huynh nắm bắt tình hình, đặc điểm của từng học sinh, lập danh sách và lưu trữ hồ sơ theo quy định.

Download file kế hoạch giáo dục trẻ khuyết tật học hòa nhập

Thầy cô download file theo links.

Đánh giá chủ đề này

BÀI TRONG SERIES: Hồ sơ khuyết tật tiểu học

<< HỒ SƠ QUẢN LÍ GIÁO DỤC HÒA NHẬP TRẺ KHUYẾT TẬT TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC