MẪU Sổ kế hoạch giáo dục cá nhân trẻ khuyết tật

MẪU Sổ kế hoạch giáo dục cá nhân trẻ khuyết tật được yopovn sưu tầm và chia sẻ. Thầy cô download file sổ kế hoạch giáo dục cá nhân trẻ khuyết tật tại links cuối bài.

MẪU Sổ kế hoạch giáo dục cá nhân trẻ khuyết tật

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN NĂM HỌC 2022 – 2023 VÀ 3 THÁNG HÈ

Mục tiêu Biện pháp Ghi chú
1. Kiến thức: (Mĩ thuật)

– Nhận ra và nêu được đặc điểm màu sắc,vẻ đẹp, trang trí của chủ đề

– Nêu được hình ảnh, tên của một số chủ đề. Vẽ được một vài bài vẽ đơn giản về chủ đề.

– Nêu được một vài nhận xét về sản phẩm của bạn.

-Chuẩn bị được một số đồ dùng học tập và biết thực hành cùng các bạn

2. Kĩ năng:

+ Tạo dáng và trang trí được bài vẽ  theo ý thích.

 

3. Chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng:

– Gia đình: chăm sóc sức khỏe, theo dõi hành vi, chăm sóc y tế và chế độ dinh dưỡng.

 

 

Hướng dẫn, gợi ý các câu hỏi đơn giản để trẻ nêu được đặc điểm về màu sắc.

-Tạo điều kiện về thời gian, quan tâm uốn nắn để trẻ tham gia hoàn thành bài vẽ theo khả năng.

– Tổ chức cho trẻ được hòa nhập và tham gia vào nhóm để học tập, dạy cho trẻ biết nêu nhận xét.

– GV và HS hỗ trợ khi trẻ chuẩn bị đồ dùng học tập chưa đủ.

 

– GV kết hợp phân tích, giảng giải để HS được biết thêm về chủ đề.

– GV gợi ý, hướng dẫn để HS biết vẽ một số chủ đề đơn giản. Động viên, khích lệ để HS cố gắng làm bài.

 

-Giáo viên hỏi những điều mà học sinh biết:  màu sắc, các đồ vật xung quanh.

-Nhắc nhở gia đình về chế độ ăn, uống, nghỉ ngơi của trẻ.

 

Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA XÂY DỰNG KẾ HOẠCH:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Ngày……tháng……năm 2022

                  HIỆU TRƯỞNG                                                                                              GIÁO VIÊN BỘ MÔN

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC GIỮA HỌC KÌ I

 

Thời gian Nội dung Biện pháp thực hiện Người thực hiện Kết quả Nhận xét về sự tiến bộ của HS
 

Tháng 9

1. Kiến thức, nhận thức:

– Nhận ra và nêu được đặc điểm màu sắc.

– HS nêu được hình ảnh của một số chủ đề.

– Nêu được một vài nhận xét về sản phẩm của bạn.

– Biết chuẩn bị được một số đồ dùng học tập và biết thực hành cùng các bạn

 

– Dạy trẻ thông qua các trò chơi.

– Thông qua hình ảnh gần gũi trong cuộc sống hàng ngày.

GV + PH HS

 

-HS biết nêu được đặc điểm về màu sắc. Biết nhận xét bài vẽ đẹp, biết tham gia vào hoạt động nhóm và thực hiện nhiệm vụ theo khả năng.  
2. Kĩ năng xã hội:

Rèn kĩ năng giao tiếp, kĩ năng hoạt động, kĩ năng hòa nhập, tham gia học tập bộ môn.

Giáo viên tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, thân mật hỏi những điều mà học sinh biết màu sắc, các đồ vật xung quanh. GV + PH HS

 

-HS phát triển được khả năng giao tiếp khi trao đổi cùng thầy cô, bạn bè.
3. Chăm sóc sức khoẻ và phục hồi chức năng:

Phục hồi chức năng ngôn ngữ giao tiếp, nhận biết. chăm sóc y tế và chế độ dinh dưỡng

 

 

Giáo viên hỏi những điều mà học sinh biết:  màu sắc, các đồ vật xung quanh.

Nhắc nhở gia đình về chế độ ăn, uống, nghỉ ngơi của trẻ.

Hướng dẫn tham gia hoạt động nhóm.

GV + PH HS

 

Biết trả lời những câu hỏi đơn giản khi thầy cô nêu. Tích cực tham gia hoạt động nhóm.
Tháng 10 1. Kiến thức, nhận thức:

– Nhận ra và nêu được đặc điểm màu sắc.

– HS nêu được hình ảnh của một số chủ đề.

-Vẽ được bài vẽ đơn giản về chủ đề.

– Nêu được một vài nhận xét về sản phẩm của bạn.

 

– Dạy trẻ thông qua các trò chơi.

– Thông qua hình ảnh gần gũi trong cuộc sống hàng ngày.

 

GV + PH HS

 

Có thể hoàn thành bài vẽ theo yêu cầu của GV.

Biết tham gia nhận xét bài bạn.

Có tiến bộ hơn khi thực hiện bài vẽ cá nhân.
2. Kĩ năng xã hội:

Rèn kĩ năng giao tiếp, kĩ năng hoạt động, kĩ năng hòa nhập, tham gia học tập bộ môn.

 

Giáo viên nêu những câu  hỏi những điều mà học sinh biết về màu sắc các đồ vật xung quanh.

 

GV + PH HS

 

 

HS đã biết trả lời câu hỏi của GV ở mức độ đơn giản.

 

Mạnh dạn hơn trong giao tiếp và tích cực hơn trong khi tham gia hoạt động nhóm bạn.

3. Chăm sóc sức khoẻ và phục hồi chức năng:

Phục hồi chức năng ngôn ngữ giao tiếp, nhận biết. chăm sóc y tế và chế độ dinh dưỡng

 

 

 

Giáo viên hỏi những điều mà học sinh biết:  màu sắc, các đồ vật xung quanh.

Nhắc nhở gia đình về chế độ ăn, uống, nghỉ ngơi của trẻ.

Hướng dẫn tham gia hoạt động nhóm.

 

GV + PH HS

 

 

PH quan tâm đến sức khỏe và tích cực phối hợp với GV trong quá trình dạy học hòa nhập.

 

Khả năng nói có tiến bộ hơn, nói rõ chữ.

Ý KIẾN CỦA HIỆU TRƯỞNG

 

 

Cán bộ y tế: Giáo viên BM:

                    

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CUỐI HỌC KÌ I

 

Thời gian Nội dung Biện pháp thực hiện Người thực hiện Kết quả Nhận xét về sự tiến bộ của HS
Tháng 11 1. Kiến thức, nhận thức:

– HS nêu được hình ảnh của một số chủ đề.

-Vẽ được bài vẽ đơn giản về chủ đề.

– Nêu được một vài nhận xét về sản phẩm của bạn.

-Biết chuẩn bị được một số đồ dùng học tập và biết thực hành cùng các bạn.

– Dạy trẻ thông qua các trò chơi học tập.

– Câu hỏi đơn giản, phù hợp với khả năng.

-Không gây áp lực, tạo điều kiện cho Hs bộc lộ tư chất bản thân.

GV + PH HS

 

-HS biết trả lời câu hỏi ở mức đơn giản.

– Có khả năng hoàn thành sản phẩm của cá nhân.

Khả năng giao tiếp có phần mạnh dạn hơn.
2. Kĩ năng xã hội:

Rèn kĩ năng giao tiếp, kĩ năng hoạt động, kĩ năng hòa nhập, tham gia học tập bộ môn.

Giáo viên gần gũi, thân mật hỏi những điều mà học sinh biết màu sắc, các đồ vật xung quanh, chia sẻ những khó khăn mà các em gặp trong cuộc sống, trong học tập. GV + PH HS

 

-HS biết chia sẻ với thầy cô về những khó khăn mà bản thân gặp phải trong cuộc sống và trong học tập. -Có tiến bộ trong giao tiếp và tham gia hoạt động nhóm tích cực hơn.
3. Chăm sóc sức khoẻ và phục hồi chức năng:

Phục hồi chức năng ngôn ngữ giao tiếp, nhận biết. chăm sóc y tế và chế độ dinh dưỡng

 

 

 

Nhắc nhở gia đình về chế độ ăn, uống, nghỉ ngơi của trẻ.

Hướng dẫn tham gia hoạt động nhóm.

 

GV + PH HS

 

 

Tình hình sức khỏe khá ổn định, tham gia học tập chuyên cần.

 

Tích cực tham gia học tập và hoạt động tập thể, có khả năng tự bảo vệ mình.

Tháng 12 1. Kiến thức, nhận thức:

HS nêu được hình ảnh của một số chủ đề.

-Vẽ được bài vẽ đơn giản về chủ đề.

– Nêu được một vài nhận xét về sản phẩm của bạn.

-Biết chuẩn bị được một số đồ dùng học tập và biết thực hành cùng các bạn

– Dạy trẻ thông qua các trò chơi.

– Thông qua hình ảnh gần gũi trong cuộc sống hàng ngày.

GV + PH HS

 

Có khả năng tham gia học tập bộ môn mĩ thuật.

-Biết vẽ và bộc lộ cảm xúc qua bài vẽ.

Bước đầu biết xung phong nhận xét bài vẽ của bạn.
2. Kĩ năng xã hội:

Rèn kĩ năng giao tiếp, kĩ năng hoạt động, kĩ năng hòa nhập, tham gia học tập bộ môn.

 

Giáo viên tìm hiểu sở thích về học tập bộ môn của trẻ ( yêu, ghét) GV + PH HS

 

-Biết bộc bạch những điều mình thích và không thích một cách chân thực. Phát triển hơn ở khả năng giao tiếp.
3. Chăm sóc sức khoẻ và phục hồi chức năng: (vận động, giác quan, lao động)

Phục hồi chức năng ngôn ngữ giao tiếp, nhận biết. chăm sóc y tế và chế độ dinh dưỡng.

-Hỏi những điều mà học sinh biết như:  màu sắc của các đồ vật xung quanh.

-Nhắc nhở gia đình về chế độ ăn, uống, nghỉ ngơi của trẻ.

GV + PH HS

 

-Tình hình sức khỏe bình thường, tham gia học tập thường xuyên.

-Gia đình quan tâm, yêu thương và cho khám bệnh theo hướng dẫn của bác sĩ.

Phát triển hơn về thể lực.
Ý KIẾN CỦA HIỆU TRƯỞNG

 

 

Cán bộ y tế: Giáo viên BM: NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN

Về nội dung: Có thể tự hoàn chỉnh bài vẽ theo chủ đề.

Về phương pháp và điều kiện phương tiện: Tăng cường động viên, khích lệ, và tạo điều kiện cho trẻ học trong khả năng của mình, không gây áp lực.

Về hình thức tổ chức: tổ chức cho trẻ được hòa nhập cùng bạn bè trong nhóm, trong lớp và tương tác với thầy cô, bạn bè.

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC GIỮA HỌC KÌ II

 

Thời gian Nội dung Biện pháp thực hiện Người thực hiện Kết quả Nhận xét về sự tiến bộ của HS
 

Tháng 1

1. Kiến thức, nhận thức:

– Giúp HS biết cách tạo hình theo chủ đề lựa chọn.

– Biết tạo hình bằng nét để tạo được sản phẩm theo ý thích

– Giúp HS nhận ra và nêu được hình dáng, màu sắc,hoạt động

– Giúp HS nêu được chủ đề, mô tả hình ảnh, nhận biết được vẻ đẹp của bức tranh theo chủ đề “ vẻ đẹp cuộc sống”

 

– Dạy trẻ thông qua các trò chơi.

– Thông qua hình ảnh gần gũi trong cuộc sống hàng ngày.

– Nhận diện được màu sắc của sự vật gẩn gũi trong cuộc sống hàng ngày.

 

GV + PH HS

 

 

-HS biết trả lời câu hỏi ở mức đơn giản.

– Có khả năng hoàn thành sản phẩm của cá nhân.

 

Khả năng giao tiếp có phần mạnh dạn hơn.

Download file sổ kế hoạch giáo dục cá nhân

Thầy cô download file theo links.

5/5 - (6 bình chọn)

BÀI TRONG SERIES: Sổ kế hoạch cá nhân

Kế hoạch giáo dục cá nhân học sinh khuyết tật lớp 2 CHƯƠNG TRÌNH MỚI >>
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site