Các dạng toán nâng cao lớp 2

Các dạng toán nâng cao lớp 2 được yopovn sưu tầm và chia sẻ. Thầy cô download file Các dạng toán nâng cao lớp 2  theo links.

Các dạng toán nâng cao lớp 2

CÁC DẠNG TOÁN NÂNG CAO LỚP 2

* Dạng toán tính nhanh

Bài 1: Tính nhanh

 1. a) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
 1. b) 36 – 37 + 38 – 39 + 40 – 41 + 42 – 43 + 44
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
 1. c) 35 + 62 – 33 – 60 + 46 + 85 – 44 – 83
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
 1. d) 18 -19 + 20 – 21 + 22 – 23 + 24 – 25 + 26 – 27 + 28
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
 1. e) 96 + 32 – 15 – 43 – 21 – 30 – 94 + 17 + 45 + 23
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
 1. g) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 +19
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 

Bài 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất

 1. a) 88 + 62 + 56 – 60 – 86 – 54 – 90 + 92
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
 1. b) 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 +30
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
 1. c) 85 – 14 – 16 + 15
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
 1. d) 97 – 11 – 19 + 3
                       
                       
                       

Download file các dạng toán nâng cao lớp 2

4/5 - (14 bình chọn)

BÀI TRONG SERIES: Chuyên đề toán lớp 2 nâng cao

<< TÀI LIỆU Chuyên đề cấu tạo số lớp 2 pdf
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

 1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
 2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
 3. 3 Refresh the page and start browsing the site