Đề thi HK2 môn Toán 2 (CÁNH DIỀU) năm 2021-2022 – SỐ 1

adsense

ĐỀ THI HỌC KÌ 2

MÔN TOÁN 2 CD

NĂM HỌC 2021 – 2022

Thời gian: 45 phút

MỤC LỤC

ĐỀ SỐ 1

A.Trắc nghiệm:

Câu 1: Số điền vào chỗ chấm là: 1 giờ = …….. phút ( M1- 0,5đ)

A.12

B. 20

C. 30

D. 60

Câu 2: Chiều dài của cái bàn khoảng 15……. Tên đơn vị cần điền vào chỗ chấm là: (M2 – 0,5 điểm)

A. cm

B. km

C. dm

D. m

Câu 3: Đúng điền Đ, Sai điền S: Số liền trước số 342 là: ( M1 – 0,5 điểm)

☐ A. 341

☐ B. 343

Câu 4: Hãy khoanh vào trước chữ cái đáp án mà em cho là đúng

Giá trị của chữ số 8 trong 287 là: (M1 – 0,5 điểm)

A. 800

B. 8

C. 80

D. 87

Câu 5: Nối mỗi số với cách đọc của số đó: (M1 – 0,5 điểm)

Đề thi HK2 môn Toán 2 (CÁNH DIỀU) năm 2021-2022 - SỐ 1

Câu 6:

a) (M3 – 0,5 điểm) Số hình tứ giác có trong hình vẽ là:……….hình.

Đề thi HK2 môn Toán 2 (CÁNH DIỀU) năm 2021-2022 - SỐ 1

adsense

a) (M1 – 0,5 điểm) Hình nào là hình khối trụ? Hãy tô màu vào các hình đó.

Đề thi HK2 môn Toán 2 (CÁNH DIỀU) năm 2021-2022 - SỐ 1

B. Tự luận:

Câu 7: Đặt tính rồi tính (M 2- 2đ)

56 + 28

362 + 245

71 – 36

206 – 123

Câu 8: Số? (M2 – 1 điểm)

Đề thi HK2 môn Toán 2 (CÁNH DIỀU) năm 2021-2022 - SỐ 1

Câu 9: Mỗi chuồng thỏ có 5 con thỏ. Hỏi 4 chuồng như thế có bao nhiêu con thỏ? (M2 – 2 đ)

Câu 10: Quan sát biểu đồ và trả lời câu hỏi:

Đề thi HK2 môn Toán 2 (CÁNH DIỀU) năm 2021-2022 - SỐ 1

a) Mỗi loại có bao nhiêu con? Điền chữ thích hợp vào ô trống: (M1 -0,5 điểm)

Đề thi HK2 môn Toán 2 (CÁNH DIỀU) năm 2021-2022 - SỐ 1

b) Số con …………… nhiều nhất? Số con ………… ít nhất? (M2 – 0,5 đ)

c) (M3 – 0,5 đ)

Đề thi HK2 môn Toán 2 (CÁNH DIỀU) năm 2021-2022 - SỐ 1

ĐÁP ÁN

I. Trắc nghiệm

Câu 1: D. 60

Câu 2: C. dm

Câu 3:

A. 341 Đ

B. 343 S

Câu 4:

Giá trị của chữ số 8 trong 287 là:

C. 80

Câu 5:

Nối mỗi số với cách đọc của số đó:

Tám trăm bảy mươi lăm: 875

Năm trăm bảy mươi tám: 578

Bốn trăm linh một: 401

Bốn trăm: 400

Câu 6:

a) Số hình tứ giác có trong hình vẽ là: 4 hình.

b) Các em tự tô màu

B.Tự luận: 

Câu 7:

56 + 28 = 84

362 + 245 = 607

71 – 36 = 35

206 – 123 = 83

Câu 8:

Số?

7 + 6 = 13 – 8 = 5 x 4 = 20 : 2 = 10

Câu 9:

4 chuồng có tất cả số con thỏ là:

4 x 5 = 20 con thỏ.

Đánh giá chủ đề này

BÀI TRONG SERIES: Chuyên đề toán lớp 2 nâng cao

Các bài toán đếm hình lớp 2 có đáp án >>

BÀI TRONG SERIES: Đề thi toán lớp 2 học kì 2 nâng cao

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn toán lớp 2 (ĐỀ CHẴN) NĂM 2022-2023 TRƯỜNG TH&THCS NGUYỄN VIẾT XUÂN >>
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site