giáo án tin học 7 bài 3

 1. Yopovn

  POWERPOINT GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 3: THÔNG TIN VÀ QUYẾT ĐỊNH TIN HỌC LỚP 3 BỘ KẾT NỐI TRI THỨC

  POWERPOINT GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 3: THÔNG TIN VÀ QUYẾT ĐỊNH TIN HỌC LỚP 3 BỘ KẾT NỐI TRI THỨC POWERPOINT GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 3: THÔNG TIN VÀ QUYẾT ĐỊNH TIN HỌC LỚP 3 BỘ KẾT NỐI TRI THỨC được soạn dưới dạng file PPTX gồm 14 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. XEM BẢN WORD: GIÁO ÁN TIN HỌC...
 2. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ TIN HỌC 3 KẾT NỐI TRI THỨC BỘ MỚI NHẤT

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ TIN HỌC 3 KẾT NỐI TRI THỨC BỘ MỚI NHẤT GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ TIN HỌC 3 KẾT NỐI TRI THỨC BỘ MỚI NHẤT được soạn dưới dạng file pptx gồm CÁC FILE trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. XEM BẢN WORD: GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 3 KẾT NỐI TRI THỨC XEM THÊM KẾ HOẠCH DẠY MÔN TIN HỌC LỚP 3 GIÁO...
 3. Yopovn

  GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 3 KẾT NỐI TRI THỨC MỚI NHẤT

  GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 3 KẾT NỐI TRI THỨC MỚI NHẤT GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 3 KẾT NỐI TRI THỨC MỚI NHẤT được soạn dưới dạng file word gồm 64 trang. Các bạn xem và tải giáo án tin học lớp 3 kết nối tri thức....về ở dưới. BỘ 1 BỘ 2 XEM THÊM KẾ HOẠCH DẠY MÔN TIN HỌC LỚP 3 GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 3 CHÂN...
 4. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ TIN HỌC 3 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO MỚI NHẤT CẢ NĂM

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ TIN HỌC 3 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO MỚI NHẤT CẢ NĂM GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ TIN HỌC 3 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO MỚI NHẤT CẢ NĂM được soạn dưới dạng file pptx gồm các file trang. Các bạn xem và tải giáo án điện tử tin học 3 chân trời sáng tạo...về ở dưới.
 5. Yopovn

  BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ TIN HỌC 7 TRỌN BỘ CÁNH DIỀU MỚI NHẤT

  BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ TIN HỌC 7 TRỌN BỘ CÁNH DIỀU MỚI NHẤT BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ TIN HỌC 7 TRỌN BỘ CÁNH DIỀU MỚI NHẤT được soạn dưới dạng file pptx gồm các file trang. Các bạn xem và tải bài giảng điện tử tin học 7 trọn bộ,,....về ở dưới. PASS GIẢI NÉN: yOpovn.Com
 6. Yopovn

  KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TIN HỌC LỚP 3 SÁCH CÁNH DIỀU THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT CÔNG VĂN 2345

  KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TIN HỌC LỚP 3 SÁCH CÁNH DIỀU THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT CÔNG VĂN 2345 KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TIN HỌC LỚP 3 SÁCH CÁNH DIỀU THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT CÔNG VĂN 2345 MỚI NHẤT được soạn dưới dạng file word gồm 93 trang. Các bạn xem và tải kế hoạch bài dạy tin...
 7. Yopovn

  GIÁO ÁN TIN HỌC 7 KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG BỘ MỚI ( GỒM WORD + POWERPOINT)

  GIÁO ÁN TIN HỌC 7 KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG BỘ MỚI ( GỒM WORD + POWERPOINT) GIÁO ÁN TIN HỌC 7 KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG BỘ MỚI ( GỒM WORD + POWERPOINT) được soạn dưới dạng file word, pptx gồm 2 thư mục trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. GIÁO ÁN TIN HỌC 7 KẾT NỐI TRI THỨC PPTX...
 8. Yopovn

  GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 3 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO BỘ MỚI NHẤT

  GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 3 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO BỘ MỚI NHẤT GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 3 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO BỘ MỚI NHẤT được soạn dưới dạng file word gồm các file trang. Các bạn xem và tải giáo án tin học lớp 3 chân trời sáng tạo về ở dưới.
 9. Yopovn

  KẾ HOẠCH DẠY MÔN TIN HỌC LỚP 3 NĂM 2022 - 2023 TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN THAN UYÊN

  KẾ HOẠCH DẠY MÔN TIN HỌC LỚP 3 NĂM 2022 - 2023 TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN THAN UYÊN KẾ HOẠCH DẠY MÔN TIN HỌC LỚP 3 NĂM 2022 - 2023 TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN THAN UYÊN được soạn dưới dạng file word gồm 4 trang. Các bạn xem và tải kế hoạch dạy học môn tin học lớp 3 về ở dưới.
 10. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ TIN HỌC 7 BẰNG POWERPOINT KẾT NỐI TRI THỨC MỚI NHẤT

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ TIN HỌC 7 BẰNG POWERPOINT MỚI NHẤT GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ TIN HỌC 7 BẰNG POWERPOINT MỚI NHẤT được soạn dưới dạng file word gồm 9 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.
 11. Yopovn

  Kế hoạch giảng dạy môn tin học lớp 7 MỚI NHẤT NĂM 2022 - 2023

  Kế hoạch giảng dạy môn tin học lớp 7 MỚI NHẤT NĂM 2022 - 2023 Kế hoạch giảng dạy môn tin học lớp 7 MỚI NHẤT NĂM 2022 - 2023 ĐƯỢC SOẠN THEO FILE word gồm 2 trang. Các bạn download file Kế hoạch giảng dạy môn tin học lớp 7 MỚI NHẤT NĂM 2022 - 2023 tại mục đính kèm cuối bài.
 12. Yopovn

  Giáo án tin học 7 kết nối tri thức CHƯƠNG TRÌNH MỚI NHẤT

  Giáo án tin học 7 kết nối tri thức CHƯƠNG TRÌNH MỚI NHẤT Giáo án tin học 7 kết nối tri thức CHƯƠNG TRÌNH MỚI NHẤT được soạn theo file word gồm các bài học. Các bạn download file Giáo án tin học 7 kết nối tri thức CHƯƠNG TRÌNH MỚI NHẤT tại mục đính kèm cuối bài. XEM THÊM Khung kế hoạch giáo...
 13. Yopovn

  Giáo án powerpoint tin học 7 CÁNH DIỀU: giáo án tin học 7 (sách mới) 2022 - 2023

  Giáo án powerpoint tin học 7 CÁNH DIỀU: giáo án tin học 7 (sách mới) 2022 - 2023 Giáo án powerpoint tin học 7 CÁNH DIỀU: giáo án tin học 7 (sách mới) 2022 - 2023 được soạn bằng file ppt, gồm các bài học. Các bạn download file Giáo án powerpoint tin học 7 CÁNH DIỀU: giáo án tin học 7 (sách mới)...
 14. Yopovn

  Giáo Án Môn Tin Học Lớp 7 Sách Cánh Diều Cả Năm Mới Nhất

  Giáo Án Môn Tin Học Lớp 7 Sách Cánh Diều Cả Năm Mới Nhất Giáo Án Môn Tin Học Lớp 7 Sách Cánh Diều Cả Năm Mới Nhất, Giáo án môn Tin học lớp 7 sách Cánh diều cả năm soạn dưới dạng file word và PDF gồm 150 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.
 15. Yopovn

  Giáo Án PowerPoint Tin 7 Cánh Diều Bài Thiết Bị Vào Ra Cơ Bản Cho Máy Tính Cá Nhân

  Giáo Án PowerPoint Tin 7 Cánh Diều Bài Thiết Bị Vào Ra Cơ Bản Cho Máy Tính Cá Nhân Giáo Án PowerPoint Tin 7 Cánh Diều Bài Thiết Bị Vào Ra Cơ Bản Cho Máy Tính Cá Nhân, Giáo án PowerPoint Tin 7 Cánh diều bài thiết bị vào ra cơ bản cho máy tính cá nhân được soạn dưới dạng file pptx gồm 22 slide...
 16. Yopovn

  Giáo Án PowerPoint Tin 7 Cánh Diều Bài Các Thiết Bị Vào Ra

  Giáo Án PowerPoint Tin 7 Cánh Diều Bài Các Thiết Bị Vào Ra Giáo Án PowerPoint Tin 7 Cánh Diều Bài Các Thiết Bị Vào Ra, Giáo án PowerPoint Tin 7 Cánh diều bài Các thiết bị vào ra được soạn dưới dạng file pptx gồm 22 slide. Các bạn xem và tải về ở dưới.
 17. Yopovn

  Giáo Án PowerPoint Tin 7 Cánh Diều Bài Thực Hành Với Các Thiết Bị Vào Ra

  Giáo Án PowerPoint Tin 7 Cánh Diều Bài Thực Hành Với Các Thiết Bị Vào Ra Giáo Án PowerPoint Tin 7 Cánh Diều Bài Thực Hành Với Các Thiết Bị Vào Ra, Giáo án PowerPoint Tin 7 Cánh diều bài Thực hành với các thiết bị vào ra được soạn dưới dạng file pptx gồm 19 slide. Các bạn xem và tải về ở dưới.
 18. Yopovn

  Giáo Án PowerPoint Tin 7 Cánh Diều Bài Một Số Chức Năng Của Hệ Điều Hành

  Giáo Án PowerPoint Tin 7 Cánh Diều Bài Một Số Chức Năng Của Hệ Điều Hành Giáo Án PowerPoint Tin 7 Cánh Diều Bài Một Số Chức Năng Của Hệ Điều Hành, Giáo án PowerPoint Tin 7 Cánh diều bài Một số chức năng của hệ điều hành được soạn dưới dạng file pptx gồm 23 slide. Các bạn xem và tải về ở dưới.
 19. Yopovn

  Giáo Án PowerPoint Tin 7 Cánh Diều Bài Thực Hành Khám Phá Trình Quản Lí Hệ Thống Tệp

  Giáo Án PowerPoint Tin 7 Cánh Diều Bài Thực Hành Khám Phá Trình Quản Lí Hệ Thống Tệp Giáo Án PowerPoint Tin 7 Cánh Diều Bài Thực Hành Khám Phá Trình Quản Lí Hệ Thống Tệp, Giáo án PowerPoint Tin 7 Cánh diều bài Thực hành khám phá trình quản lí hệ thống tệp được soạn dưới dạng file pptx gồm 17...
 20. Yopovn

  Giáo Án PowerPoint Tin 7 Cánh Diều Bài Thực Hành Thao Tác Với Tệp Và Thư Mục

  Giáo Án PowerPoint Tin 7 Cánh Diều Bài Thực Hành Thao Tác Với Tệp Và Thư Mục Giáo Án PowerPoint Tin 7 Cánh Diều Bài Thực Hành Thao Tác Với Tệp Và Thư Mục, Giáo án PowerPoint Tin 7 Cánh diều bài Thực hành thao tác với tệp và thư mục được soạn dưới dạng file pptx gồm 14 slide. Các bạn xem và tải...
Top