methode rose pdf free download

  1. Yopovn

    TÀI LIỆU 600 Tài liệu học piano, Giáo trình, Sách tự học đàn piano cơ bản Tiếng Việt

    600 Tài liệu học piano, Giáo trình, Sách tự học đàn piano cơ bản Tiếng Việt Các bạn download file duy nhất, sẽ có link tải nha.
  2. Yopovn

    TÀI LIỆU File PDF Giáo trình âm nhạc cơ bản Methode Rose

    File PDF Giáo trình âm nhạc cơ bản Methode Rose Methode Rose là tập giáo trình hướng dẫn học đàn Piano bao gồm những nội dung sau: Chương 1: Những kiến thức âm nhạc cơ bản quan trọng mà mọi người cần biết. Ngoài ra, sách còn diễn giãi một cách khoa học về cây đàn Piano, đồng thời cung cấp cho...
Top