sáng kiến kinh nghiệm lớp 4 tuổi

 1. Yopovn

  Sáng kiến kinh nghiệm Một vài biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học văn miêu tả cho học sinh lớp 4

  Sáng kiến kinh nghiệm Một vài biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học văn miêu tả cho học sinh lớp 4 được soạn dưới dạng file word gồm 31 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM “Một vài biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học văn miêu tả cho học sinh lớp 4.”...
 2. Yopovn

  BIỆN PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC GIẢNG DẠY MÔN ĐỊA LÍ 9 TẠI TRƯỜNG TH&THCS LỘC HÒA

  BIỆN PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC GIẢNG DẠY MÔN ĐỊA LÍ 9 TẠI TRƯỜNG TH&THCS LỘC HÒA được soạn dưới dạng file word gồm 13 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. PHÒNG GD&ĐT PHÚ LỘC TRƯỜNG TH&THCS LỘC HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Lộc Hòa...
 3. Yopovn

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÍCH HỢP KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT TIẾT DẠY BÀI 8 - NĂNG ĐỘNG SÁNG TẠO MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÍCH HỢP KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT TIẾT DẠY BÀI 8 - NĂNG ĐỘNG SÁNG TẠO MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 33 được soạn dưới dạng file word gồm 9 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÍCH HỢP KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT TIẾT...
 4. Yopovn

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHỤ ĐẠO HỌC SINH TIẾP THU CHẬM MÔN TOÁN Ở LỚP 4

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHỤ ĐẠO HỌC SINH TIẾP THU CHẬM MÔN TOÁN Ở LỚP 4 được soạn dưới dạng file word gồm 22 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. A. ĐẶT VẤN ĐỀ I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Trong Tiếng Việt, các từ Hán Việt chiếm một phần khá lớn. Các từ Hán Việt được hình...
 5. Yopovn

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ÂM NHẠC LỚP 4: Một số biện pháp dạy tập đọc nhạc ở lớp 4

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ÂM NHẠC LỚP 4: Một số biện pháp dạy tập đọc nhạc ở lớp 4 được soạn dưới dạng file word gồm 14 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. PHẦN MỞ ĐẦU I. Lý do chọn đề tài Việc giáo dục một con người toàn diện không chỉ giáo dục cho họ có đạo đức tốt, có trình độ hiểu biết...
 6. Yopovn

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Sử dụng một số phương pháp nâng cao chất lượng dạy phân môn học Tập đọc nhạc cho học sinh lớp 4, 5.

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Sử dụng một số phương pháp nâng cao chất lượng dạy phân môn học Tập đọc nhạc cho học sinh lớp 4, 5 được soạn dưới dạng file word gồm 13 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. BẢN MÔ TẢ SÁNG KIẾN THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN 1. Tên sáng kiến: Sử dụng một số phương pháp nâng...
 7. Yopovn

  BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 4 THỰC HIỆN TỐT CÁCH ĐỔI ĐƠN VỊ ĐO THỜI GIAN

  BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 4 THỰC HIỆN TỐT CÁCH ĐỔI ĐƠN VỊ ĐO THỜI GIAN được soạn dưới dạng file word gồm 7 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 4 THỰC HIỆN TỐT CÁCH ĐỔI ĐƠN VỊ ĐO THỜI GIAN. 1. Mục...
 8. Yopovn

  POWERPOINT Biện pháp rèn nề nếp học tập cho học sinh lớp 4/2 Trường Tiểu học số 3 Ninh Hiệp

  POWERPOINT Biện pháp rèn nề nếp học tập cho học sinh lớp 4/2 Trường Tiểu học số 3 Ninh Hiệp được soạn dưới dạng file word, pptx gồm 2 FILE trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.
 9. Yopovn

  BIỆN PHÁP THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI LỚP 4 NĂM 2022 - 2023: Một số biện pháp rèn kĩ năng đọc diễn cảm góp phần nâng cao chất lượng dạy học phân môn

  BIỆN PHÁP THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI LỚP 4 NĂM 2022 - 2023: Một số biện pháp rèn kĩ năng đọc diễn cảm góp phần nâng cao chất lượng dạy học phân môn được soạn dưới dạng file word gồm 14 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. PHẦN A: ĐẶT VẤN ĐỀ Giáo dục ngôn ngữ cho học sinh trên bình diện ngữ...
 10. Yopovn

  Sáng kiến kinh nghiệm Rèn luyện chữ viết đúng và đẹp cho học sinh lớp 4

  Sáng kiến kinh nghiệm Rèn luyện chữ viết đúng và đẹp cho học sinh lớp 4 được soạn dưới dạng file word gồm 6 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. PHÒNG GD&ĐT VŨNG LIÊM TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN NGỌC ĐẢNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thanh Bình, ngày 14 tháng...
 11. Yopovn

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM XÂY DỰNG NỀN NẾP LỚP 4 TỰ QUẢN RẤT HAY

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM XÂY DỰNG NỀN NẾP LỚP 4 TỰ QUẢN RẤT HAY được soạn dưới dạng file word gồm 12 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài: XÂY DỰNG NỀN NẾP LỚP BỐN2 TỰ QUẢN -------------- A. PHẦN MỞ ĐẦU I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Đi đôi với chất lượng – Kết quả...
 12. Yopovn

  Biện pháp Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh lớp 4 trong môn Âm nhạc

  Biện pháp Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh lớp 4 trong môn Âm nhạc được soạn dưới dạng file word gồm 9 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. XEM THÊM...
 13. Yopovn

  POWERPOINT BIỆN PHÁP NÂNG CAO VÀ PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, SÁNG TẠO TRONG HỌC HÁT CHO HỌC SINH LỚP 4, 5

  POWERPOINT BIỆN PHÁP NÂNG CAO VÀ PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, SÁNG TẠO TRONG HỌC HÁT CHO HỌC SINH LỚP 4, 5 được soạn dưới dạng file word gồm 17 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. Thực tế giảng dạy môn Âm nhạc cho học sinh lớp 4,5 ở trường, tôi nhận thấy: phân môn học hát các em đã hát tương đối...
 14. Yopovn

  Một số biện pháp để duy trì sĩ số và đảm bảo chuyên cần cho học sinh lớp 4B trường TIỂU HỌC Trưng Vương

  Một số biện pháp để duy trì sĩ số và đảm bảo chuyên cần cho học sinh lớp 4B trường TIỂU HỌC Trưng Vương được soạn dưới dạng file word gồm 17 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. PHẦNTHỨ NHẤT: MỞ ĐẦU I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lí do lí luận Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là truyền thống tốt đẹp...
 15. Yopovn

  CÁC Biện pháp thi giáo viên giỏi môn thể dục tiểu học: Một số biện pháp giúp học sinh hứng thú tập luyện Bài thể dục phát triển chung lớp 4 WORD + PPT

  CÁC Biện pháp thi giáo viên giỏi môn thể dục tiểu học: Một số biện pháp giúp học sinh hứng thú tập luyện Bài thể dục phát triển chung lớp 4 WORD + PPT được soạn dưới dạng file word và Pptx gồm 4 FILE trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. Tổng hợp các biện pháp thi giáo viên dạy giỏi môn giáo...
 16. Yopovn

  MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT PHÂN MÔN TẬP LÀM VĂN LỚP 4 NĂM 2022 - 2023 TRƯỜNG TH&THCS TÀ NĂNG

  MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT PHÂN MÔN TẬP LÀM VĂN LỚP 4 NĂM 2022 - 2023 TRƯỜNG TH&THCS TÀ NĂNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT PHÂN MÔN TẬP LÀM VĂN LỚP 4 NĂM 2022 - 2023 TRƯỜNG TH&THCS TÀ NĂNG được soạn dưới dạng file word gồm 13 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. MỘT SỐ...
 17. Yopovn

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHỤ ĐẠO HỌC SINH TIẾP THU CHẬM MÔN TOÁN Ở LỚP 4

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHỤ ĐẠO HỌC SINH TIẾP THU CHẬM MÔN TOÁN Ở LỚP 4 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHỤ ĐẠO HỌC SINH TIẾP THU CHẬM MÔN TOÁN Ở LỚP 4 được soạn dưới dạng file word gồm 22 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. A. ĐẶT VẤN ĐỀ I. LÍ...
 18. Yopovn

  Sáng kiến kinh nghiệm môn tiếng việt lớp 4: Biện pháp rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 4

  Sáng kiến kinh nghiệm môn tiếng việt lớp 4: Biện pháp rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 4 Sáng kiến kinh nghiệm môn tiếng việt lớp 4: Biện pháp rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 4 được soạn dưới dạng file word gồm 23 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. XEM THÊM...
 19. Yopovn

  POWERPOINT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM LỚP 4 CẤP HUYỆN: Một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 học tốt môn Tập đọc

  POWERPOINT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM LỚP 4 CẤP HUYỆN: Một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 học tốt môn Tập đọc POWERPOINT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM LỚP 4 CẤP HUYỆN: Một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 học tốt môn Tập đọc được soạn dưới dạng file PPTX gồm 10 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. XEM...
 20. Yopovn

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tích hợp kiến thức lịch sử vào giảng dạy môn GDCD 9 tại trường THCS.

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tích hợp kiến thức lịch sử vào giảng dạy môn GDCD 9 tại trường THCS. SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tích hợp kiến thức lịch sử vào giảng dạy môn GDCD 9 tại trường THCS được soạn dưới dạng file word gồm 15 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT THCS...
Top
ĐÃ PHÁT HIỆN RA TRÌNH DUYỆT CHĂN QUẢNG CÁO!

Chúng tôi hiểu, quảng cáo thật khó chịu!!

Chắc chắn, phần mềm hoặc trình duyệt chặn quảng cáo thực hiện công việc tuyệt vời trong việc chặn quảng cáo, nhưng nó cũng chặn các tính năng hữu ích trên trang web của chúng tôi. Để có trải nghiệm trang web tốt nhất, vui lòng tắt AdBlocker của bạn...

Tôi Đã Tắt AdBlock    Không, cám ơn