admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
GIÁO ÁN HỌC PHẦN: LÍ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ÂM NHẠC CHO TRẺ MẦM NON

- Tài liệu tham khảo: + Phạm Thị Hòa (2010), Tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ mầm non, Nxb Đại học Sư phạm. giaoa-n.jpg
 

Đính kèm

Top