KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC MĨ THUẬT, KHỐI LỚP 8 (Năm học 2021 - 2022) - Mĩ thuật Lớp 8 - YopoVn.Com - DIỄN ĐÀN TÀI LIỆU - GIÁO ÁN

 • Khởi tạo chủ đề Yopovn
 • Ngày gửi
Ngày gửi
Yopovn

Yopovn

Administrator
Thành viên BQT
KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC MĨ THUẬT, KHỐI LỚP 8 (Năm học 2021 - 2022)PHỤ LỤC 3

KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN


(Đính kèm Công văn số /SGD&ĐT-GDTrH ngày /8/2021 của Sở GD&ĐT Phú Thọ)

TRƯỜNG THCS HỢP NHẤT
TỔ CHUYÊN MÔN KHXH


KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC MĨ THUẬT, KHỐI LỚP 8
(Năm học 2021 - 2022)
I. Đặc điểm tình hình

1. Số lớp: 0
3; Số học sinh: …….; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có)

2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: ……; Trình độ đào tạo: Cao đẳng:

Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt

3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)STT
Thiết bị dạy học
Số lượng
Các bài thí nghiệm/ thực hành
(1)​
Ghi chú
1- Tranh, ảnh; Mẫu quạt giấy.
- Sản phẩm bài vẽ HS năm trước.
- Tranh hướng dẫn cách vẽ.
- 1 mẫu, 4 Sản phẩm HS năm trước về TT quạt giấy.Tiết 1- Bài 1 :
Vẽ trang trí:
Trang trí quạt giấy
2- Tranh, ảnh;Mẫu chậu cảnh.
- Sản phẩm bài vẽ HS năm trước.
- Tranh hướng dẫn cách vẽ.
- 1 mẫu, 4 Sản phẩm HS năm trước về TT chậu cảnh.Tiết 4- Bài 4:
Vẽ trang trí:
Tạo dáng và trang trí
chậu cảnh
3- Tranh , ảnh khẩu hiệu ….
- Sản phẩm bài vẽ HS năm trước.
- Tranh hướng dẫn cách vẽ.
- 1 mẫu, 4 Sản phẩm HS năm trước về TT khẩu hiệu.
Tiết 5- Bài 6 :
Vẽ trang trí:
Trình bày khẩu hiệu
4- Mẫu vẽ lọ hoa và quả ( Bưởi hoặc cam...)
- Sản phẩm bài vẽ HS năm trước.
- Tranh hướng dẫn cách vẽ.
- 1 Lohoa, quả ...
- 4 Sản phẩm bài vẽ HS năm trước.
Tiết 6+7- Bài7+8 :
Vẽ theo mẫu:
Lọ và quả
5- Sản phẩm bài vẽ HS năm trước về tranh đề tài ngày Nhà giáoViệt Nam.
- Tranh hướng dẫn cách vẽ.
- Đề + Đáp án.
- 4 Sản phẩm bài vẽ HS năm trước về tranh Đề tài ngày Nhà giáoViệt Nam.
-1 Tranh hướng dẫn cách
Tiết 8+9- Bài 9:
Vẽ tranh:
Đề tài ngày Nhà giáoViệt Nam (Bài kiểm tra giữa kì I)
6- Tranh, anh, SGK về trình bày bìa sách.
- Sản phẩm bài vẽ HS năm trước.
- Tranh hướng dẫn cách vẽ.
- 4 Sản phẩm bài vẽ HS năm trước về tranh Trình bày bìa sách .
-1 Tranh hướng dẫn cách
Tiết 12+13- Bài 11 :
Chủ đề: Vẽ trang trí:

Trình bày bìa sách
7- Sản phẩm bài vẽ HS năm trước về tranh gia đình.
- Tranh hướng dẫn cách vẽ.
- 4 Sản phẩm bài vẽ HS năm trước về tranh gia đình.
-1 Tranh hướng dẫn cách
Tiết 14+15- Bài 12:
Chủ đề: Vẽ tranh:
Gia đình
8- Sản phẩm bài vẽ HS năm trước về tranh TT Tạo dáng và trang trí mặt nạ.
- Tranh hướng dẫn cách vẽ.
- Đề + Đáp án.
- 4 Sản phẩm bài vẽ HS năm trước về tranh TT Tạo dáng và trang trí mặt nạ .
-1 Tranh hướng dẫn cách
Tiết 16+17- Bài 15:
Vẽ trang trí:
Tạo dáng và trang trí mặt nạ (Bài kiểm tra cuối kì I)
9- Sản phẩm bài vẽ HS năm trước về tranh Ước mơ của em.
- Tranh hướng dẫn cách vẽ
- 4 Sản phẩm bài vẽ HS năm trước về tranh Ước mơ của em.
-1 Tranh hướng dẫn cách
Tiết 18- Bài24 :
Vẽ tranh:
Đề tài Ước mơ của em
(Tiết 1)
Học kì II

10​
- Sản phẩm bài vẽ HS năm trước về tranh Ước mơ của em.
- Tranh hướng dẫn cách vẽ
- 4 Sản phẩm bài vẽ HS năm trước về tranh Ước mơ của em.
-1 Tranh hướng dẫn cách
Tiết 19- Bài 24 :
Vẽ tranh:
Đề tài Ước mơ của em
(Tiết 2)
11- Mẫu vẽ HS lớp.
- Sản phẩm bài vẽ HS năm trước.
- Tranh hướng dẫn cách vẽ.
- 1 HS làm mẫu.
- 4 Sản phẩm bài vẽ HS năm trước
Tiết 20+21- Bài 13+18+19 :
Chủ đề: Vẽ theo mẫu: Vẻ đẹp con người.
12- Tranh, ảnh cổ động.
- Sản phẩm bài vẽ HS năm trước.
- Tranh hướng dẫn cách vẽ.
- 4 Sản phẩm bài vẽ HS năm trước về tranh cổ động.
- 1 Tranh hướng dẫn cách
Tiết 24+25- Bài 22+23 :
Vẽ trang trí:
Vẽ tranh cổ động
13- Sản phẩm bài vẽ HS năm trước về tranh Trang trí lều trại.
- Tranh hướng dẫn cách vẽ.
- Đề + Đáp án.
- 4 Sản phẩm bài vẽ HS năm trước về tranh Trang trí lều trại.
Tiết 26- Bài 25:
Vẽ trang trí:
Trang trí lều trại
(Bài kiểm tra giữa kì II)
14- Mẫu vẽ HS.
- Sản phẩm bài vẽ HS năm trước.
- Tranh hướng dẫn cách vẽ.
- 1 mẫu vẽ HS.
- 4 Sản phẩm bài vẽ HS năm trước
Tiết 27+28- Bài 26+27 :
Vẽ theo mẫu : Giới thiệu tỷ lệ cơ thể người và tập vẽ dáng người​
15- Sản phẩm bài vẽ HS năm trước về tranh Minh họa truyện cổ tích.
- Tranh hướng dẫn cách vẽ
- 4 Sản phẩm bài vẽ HS năm trước về tranh Minh họa truyện cổ tích.
-1 Tranh hướng dẫn cách
Tiết 29+30- Bài 28 :
Chủ đề: Vẽ tranh:
Minh họa truyện cổ tích.
16- Mẫu vẽ lọ, hoa và quả ( Bưởi hoặc cam...); Giấy màu, hồ dán…
- Sản phẩm bài vẽ HS năm trước.
- Tranh hướng dẫn cách vẽ.- Tranh hướng dẫn cách vẽ.
- 1 mẫu lọ, hoa và quả bưởi, cam...
- 4 Sản phẩm bài vẽ HS năm trước
31+32- Bài 30+ 31:
Chủ đề: Vẽ theo mẫu:

Tranh xé dán tĩnh vật
17- Sản phẩm bài vẽ HS năm trước về tranh Đề tài tự chọn.
- Tranh hướng dẫn cách vẽ.
- Đề + Đáp án.
- 4 Sản phẩm bài vẽ HS năm trước về tranh Đề tài tự chọn .
-1 Tranh hướng dẫn cách
Tiết 33+34- Bài 33+34:
Vẽ tranh:
Đề tài tự chọn
( Bài kiểm tra cuối kì II)
18- Sản phẩm các loại bài vẽ của HS trong năm học.- Một số các loại bài vẽ của HS trong năm học.Tiết 35- Bài 35:
Trưng bày kết quả học tập.
4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập
(Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

STT
Tên phòng
Số lượng
Phạm vi và nội dung sử dụng
Ghi chú
1​
Lớp học
1​
Các tiết học


II. Kế hoạch dạy học

Phân phối chương trình: Mĩ Thuật Lớp 8. Tổng 35 tiết/ 35 tuần.TT
Chủ đề/ bài học
(1)​
Số tiết
(2)​
Yêu cầu cần đạt
(3)​
Ghi chú
 

DOWNLOAD FILE TẠI MỤC ĐÍNH KÈM

Tranh tô màu cho bé,Tranh tô màu, Truyện chữ - Mê đọc truyện chữ - Sách học piano - Lý thuyết âm nhạc - Nhạc lý cơ bản - các hợp âm cơ bản - âm giai - truyện mới
 • Từ khóa
  giáo án mĩ thuật 8 giáo án mĩ thuật 8 2 cột mới nhất giáo án mĩ thuật 8 3 cột giáo án mĩ thuật 8 3 cột mới nhất giáo án mĩ thuật 8 bài 10 giáo án mĩ thuật 8 bài 13 giáo án mĩ thuật 8 bài 19 giáo án mĩ thuật 8 bài 2 giáo án mĩ thuật 8 bài 20 giáo án mĩ thuật 8 bài 29 giáo án mĩ thuật 8 bài 5 giáo an mĩ thuật 8 dạy theo chủ de giáo án mĩ thuật 8 học kì 2 giáo án mĩ thuật 8 theo công văn 5512 giáo án mĩ thuật 8 theo công văn 5512 violet giáo án mĩ thuật 8 violet giáo án mĩ thuật lớp 3 chủ đề 8 giáo án mĩ thuật lớp 8 bài 5 giáo án mĩ thuật lớp 8 cả năm
 • KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC MĨ THUẬT, KHỐI LỚP 8 (Năm học 2021 - 2022)

  BÀI VIẾT MỚI

  TÀI LIỆU GIÁO DỤC TỔNG HỢP

  ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT

  Thống kê

  Chủ đề
  16,511
  Bài viết
  17,580
  Thành viên
  54,397
  Thành viên mới nhất
  huynhman10

  BQT trực tuyến

  • Yopovn
   Yopovn
   Administrator

  Thành viên Online

  • hoangthienmy2012
  • Carmynguyen
  • Luận Hồng
  • Thang Dao
  • Yopovn
  • dinh thi hung
  Top