admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Tài liệu sáng tác nhạc, Giáo trình Sáng tác ca khúc PDF

Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Văn hóa - Nghệ thuật có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình học tập và nghiên cứu, "Giáo trình Sáng tác ca khúc" dưới đây. Nội dung cuốn giáo trình trình bày về sự phong phú của âm nhạc, điều kiện căn bản của sáng tác, cách ghi chép cảm hứng nhạc,.
sang_tac_ca_khuc_1144_1955.png
 

Đính kèm

Top