âm nhạc lớp 6 - tiết 5

 1. Yopovn

  MẪU HĐTN CÁNH DIỀU HẠNH - TÍN (KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH ÂM NHẠC LỚP 6)

  MẪU HĐTN CÁNH DIỀU HẠNH - TÍN (KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH ÂM NHẠC LỚP 6)
 2. Yopovn

  GIẢI BÀI TẬP Giải bài tập âm nhạc lớp 6 – Tiết 11: Ôn tập bài hát Hành khúc tới trường, Ôn tập TĐN số 4, Âm nhạc thưởng thức: Sơ lược về dân ca

  Giải bài tập âm nhạc lớp 6 – Tiết 11: Ôn tập bài hát Hành khúc tới trường, Ôn tập TĐN số 4, Âm nhạc thưởng thức: Sơ lược về dân ca...
 3. Yopovn

  GIẢI BÀI TẬP Giải bài tập âm nhạc lớp 6 – Tiết 9: TĐN số 4 – Âm nhạc thưởng thức: Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước và bài hát Lên đàng

  Giải bài tập âm nhạc lớp 6 – Tiết 9: TĐN số 4 – Âm nhạc thưởng thức: Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước và bài hát Lên đàng...
 4. Yopovn

  GIẢI BÀI TẬP Giải bài tập âm nhạc lớp 6 – Tiết 9: Học hát bài Hành khúc tới trường

  Giải bài tập âm nhạc lớp 6 – Tiết 9: Học hát bài Hành khúc tới trường Câu 1 Em hãy tìm một vài bài hát có tính...
 5. Yopovn

  GIẢI BÀI TẬP Soạn âm nhạc lớp 6 Tiết 5: Học hát Vui bước trên đường xa

  Giải bài tập âm nhạc lớp 6 Tiết 5: Học hát Vui bước trên đường xa...
 6. Yopovn

  GIẢI BÀI TẬP Soạn âm nhạc lớp 6 Tiết 3 - Ôn tập bài hát: Tiếng chuông và ngọn cờ & Nhạc lý

  Giải bài tập âm nhạc lớp 6 Tiết 3 trang 11 - Ôn tập bài hát: Tiếng chuông và ngọn cờ & Nhạc lý: Những thuộc tính của âm thanh, Các kí hiệu âm nhạc...
Top