các nốt nhạc guitar

  1. Yopovn

    KIẾN THỨC Chữ viết âm nhạc và các thành phần của nó

    Chữ viết âm nhạc và các thành phần của nó Khi chúng ta muốn mô tả chính xác được âm thanh, sẽ có hai thành phần chính mà chúng ta cần thể hiện được đó là loại âm thanh và thời gian của âm thanh. Ảnh minh họa Âm thanh bao gồm: cao độ, cường độ và âm sắc. - Bạn đã từng nghe âm thanh cao chót vót...
Top