chép nhạc trên máy tính

  1. Yopovn

    TÀI LIỆU Giáo trình Soạn Nhạc : TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CHÉP NHẠC TRÊN MÁY TÍNH

    Giáo trình Soạn Nhạc : TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CHÉP NHẠC TRÊN MÁY TÍNH Đây là một tài liệu học tập khá đầy đủ về làm nhạc trên máy tính của trường Nghệ thuật quân đội, nội dung đi từ kiến thức cơ bản về máy tính đến ứng dụng các phần mềm âm nhạc để ký âm, soạn nhạc trên máy tính. Tên ebook: Giáo...
Top