giáo an âm nhạc lớp 1 mới nhất

 1. Yopovn

  GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 1 KẾT NỐI TRI THỨC BẢN MỚI NHẤT NĂM 2022 - 2023

  GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 1 KẾT NỐI TRI THỨC BẢN MỚI NHẤT NĂM 2022 - 2023 Giáo án Âm nhạc 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (Cả năm). Giáo án môn Âm nhạc lớp 1 sách kết nối tri thức với cuộc sốngChủ đề 1: ÂM ... Giáo dục HS ý thức giữ gìn và bảo vệ thiên nhiên, cây cối ở gia đình và nơi
 2. Yopovn

  GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 1 CẢ NĂM MỚI NHẤT BỘ CÁNH DIỀU NĂM 2022 - 2023

  GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 1 CẢ NĂM MỚI NHẤT BỘ CÁNH DIỀU NĂM 2022 - 2023 Giáo án Âm nhạc lớp 1 sách Cánh Diều (Trọn bộ cả năm), Hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Giáo án Âm nhạc lớp 1 sách Cánh Diều để thầy cô ...
 3. Yopovn

  Kế hoạch bài học âm nhạc 1 Cánh Diều NĂM 2021 - 2022 THEO CHỦ ĐỀ

  Kế hoạch bài học âm nhạc 1 Cánh Diều NĂM 2021 - 2022 THEO CHỦ ĐỀ
 4. Yopovn

  GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 1 CẢ NĂM BỘ CHÂN TRỜI SÁNG TẠO NĂM 2021 - 2022

  GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 1 CẢ NĂM BỘ CHÂN TRỜI SÁNG TẠO NĂM 2021 - 2022 CHỦ ĐỀ 1: ÂM THANH NGÀY MỚI (4 tiết ) I: Mục tiêu: Khám phá và nhận biết được các âm thanh khác nhau trong cuộc sống. Phẩm chất chủ yếu: Yêu quý bạn bè, thầy cô, trường lớp. Yêu thiên nhiên, môi trường sống, bảo vệ các con vật...
 5. Yopovn

  GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 1 KẾT NỐI TRÍ THỨC TUẦN 19 - TUẦN 35 NĂM HỌC 2021 - 2022

  GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 1 KẾT NỐI TRÍ THỨC TUẦN 19 - TUẦN 35 NĂM HỌC 2021 - 2022 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Hát: Xúc xắc xúc xẻ. Đọc nhạc: Những người bạn của Đô –Rê- Mi Môn : Âm nhạc Ngày soạn: 13 tháng 1 năm 2021 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1.Kiến thức- kỹ năng: Hs hát thuộc lời ca, đúng giai điệu kết...
 6. Yopovn

  GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 1 CV2345 SÁCH KẾT NỐI TRÍ THỨC 2021 - 2022

  GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 1 CV2345 SÁCH KẾT NỐI TRÍ THỨC 2021 - 2022 TUẦN 23: Lớp dạy: 1.1, 1.2, 1.3. Tiết 2: Hát: Gà gáy (Dân ca Cống Khao; Lời mới Huy Trân). Nhạc cụ: Thanh phách I. MỤC TIÊU - Kiến thức âm nhạc: Nhớ tên, hát...
 7. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 3 TIẾT 3: NHỮNG BÔNG HOA NHỮNG BÀI CA

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 3 TIẾT 3: NHỮNG BÔNG HOA NHỮNG BÀI CA
 8. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 1 TIẾT 4: ÔN TẬP BÀI HÁT VÀO RỪNG HOA

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 1 TIẾT 4: ÔN TẬP BÀI HÁT VÀO RỪNG HOA
 9. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 2 TIẾT 4: ÔN TẬP BÀI HÁT TỔ QUỐC TA - HÁT CÙNG NHẠC ĐỆM KẾT HỢP GÕ ĐỆM THEO NHỊP

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 2 TIẾT 4: ÔN TẬP BÀI HÁT TỔ QUỐC TA - HÁT CÙNG NHẠC ĐỆM KẾT HỢP GÕ ĐỆM THEO NHỊP
 10. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 2 TIẾT 3: HÁT BÀI QUỐC CA - ÔN TẬP NHẠC CỤ TRỐNG CON

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 2 TIẾT 3: HÁT BÀI QUỐC CA - ÔN TẬP NHẠC CỤ TRỐNG CON
 11. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 2 TIẾT 2: ÔN TẬP HÁT BÀI TỔ QUỐC TA - HÁT CÙNG NHẠC ĐỆM KẾT HỢP GÕ ĐỆM THEO NHỊP

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 2 TIẾT 2: ÔN TẬP HÁT BÀI TỔ QUỐC TA - HÁT CÙNG NHẠC ĐỆM KẾT HỢP GÕ ĐỆM THEO NHỊP
 12. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 2 TIẾT 1: HỌC HÁT BÀI TỔ QUỐC TA - MỘNG LÂN

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 2 TIẾT 1: HỌC HÁT BÀI TỔ QUỐC TA - MỘNG LÂN
 13. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 3 TIẾT 4 : ÔN TẬP BÀI HÁT LỚP MỘT THÂN YÊU - ĐỌC NHẠC THEO KÍ HIỆU BÀN TAY

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 3 TIẾT 2: ÔN TẬP BÀI HÁT LỚP MỘT THÂN YÊU - ĐỌC NHẠC THEO KÍ HIỆU BÀN TAY
 14. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 3 TIẾT 2: ĐỌC NHẠC KẾT HỢP VẬN ĐỘNG THEO NHỊP - NHỮNG BÔNG HOA NHỮNG BÀI CA

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 3 TIẾT 2: ĐỌC NHẠC KẾT HỢP VẬN ĐỘNG THEO NHỊP - NHỮNG BÔNG HOA NHỮNG BÀI CA
 15. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 3 TIẾT 2: ÔN TẬP BÀI HÁT LỚP 1 THÂN YÊU - ĐỌC NHẠC THEO KÍ HIỆU BÀN TAY

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 3 TIẾT 2: ÔN TẬP BÀI HÁT LỚP 1 THÂN YÊU - ĐỌC NHẠC THEO KÍ HIỆU BÀN TAY
 16. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 3 TIẾT 1: HỌC BÀI HÁT LỚP 1 THÂN YÊU

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 3 TIẾT 1: HỌC BÀI HÁT LỚP 1 THÂN YÊU
 17. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 8 TIẾT 3: VUI ĐÓN HÈ - VỖ TAY THEO PHÁCH, TIẾT TẤU BÀI NGÔI SAO LẤP LÁNH

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 8 TIẾT 3: VUI ĐÓN HÈ - VỖ TAY THEO PHÁCH, TIẾT TẤU BÀI NGÔI SAO LẤP LÁNH DOWNLOAD
 18. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 8 TIẾT 2: VUI ĐÓN HÈ - ÔN TẬP BÀI HÁT NGÔI SAO LẤP LÁNH

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 8 TIẾT 2: VUI ĐÓN HÈ - ÔN TẬP BÀI HÁT NGÔI SAO LẤP LÁNH DOWNLOAD
 19. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 8 TIẾT 1: VUI ĐÓN HÈ - học hát NGÔI SAO LẤP LÁNH

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 8 TIẾT 1: VUI ĐÓN HÈ - học hát NGÔI SAO LẤP LÁNH DOWNLOAD
 20. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 7 TIẾT 4: ÔN TẬP BÀI HÁT CÂY GIA ĐÌNH

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 7 TIẾT 4: ÔN TẬP BÀI HÁT CÂY GIA ĐÌNH
Top