giáo an điện tử âm nhạc 7

  1. Yopovn

    GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 7 NĂM 2021 - 2022 FULL NĂM MỚI NHẤT

    GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 7 NĂM 2021 - 2022 FULL NĂM MỚI NHẤT
  2. Yopovn

    GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 7 CV5512 MỚI NHẤT 2021 - 2022

    GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 7 CV5512 MỚI NHẤT 2021 - 2022 Ôn tập bài hát: KHÚC CA BỐN MÙA Tập đọc nhạc: TĐN số 7 I. MỤC TIÊU Kiến thức HS biết: hát đúng giai điệu và thuộc lời ca bài hát Khúc ca bốn mùa, nói đúng tên nốt nhạc, đọc đúng giai điệu, ghép lời ca bài TĐN. Biết bài TĐN số 7 – Quê...
  3. Yopovn

    GIÁO ÁN Giáo án lớp 7 môn Âm Nhạc: ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC: VÀI NÉT VỀ ÂM NHẠC THIẾU NHI VIỆT NAM

    Giáo án lớp 7 môn Âm Nhạc: ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC: VÀI NÉT VỀ ÂM NHẠC THIẾU NHI VIỆT NAM I. MỤC TIÊU: 1- Kiến thức: - Hát ôn để cảm nhận tính chất nhịp nhàng của nhịp của giọng thứ qua TĐN. - Hiểu âm nhạc thiếu nhi và một bộ phận trong nền âm nhạc Việt Nam. 2- Kỹ năng: - Hát ôn diễn cảm, hồn thiện...
  4. Yopovn

    GIÁO ÁN Giáo án lớp 7 môn Âm Nhạc: - Nhạc lí - Tập đọc nhạc Âm nhạc thường thức: NHỊP LẤY ĐÀ

    Giáo án lớp 7 môn Âm Nhạc: - Nhạc lí - Tập đọc nhạc Âm nhạc thường thức: NHỊP LẤY ĐÀ I. MỤC TIÊU: 1- Kiến thức: - Nhận biết và làm quen với nhịp lấy đà thường gặp ở những bai hát phổ thông - Ứng dụng bài TĐN số 3. - Nhận biết hình dáng của mộ vài nhạc cụ phương tây phổ biến. 2- Kỹ năng: - Biết...
Top