ký xướng âm

  1. Yopovn

    Tài liệu ký xướng âm : GIÁO TRÌNH KÝ XƯỚNG ÂM 1 NGÀNH: THANH NHẠC; ORGAN; BIỂU DIỄN NHẠC CỤ TRUYỀN THỐNG

    Tài liệu ký xướng âm : GIÁO TRÌNH KÝ XƯỚNG ÂM 1 NGÀNH: THANH NHẠC; ORGAN; BIỂU DIỄN NHẠC CỤ TRUYỀN THỐNG Auto tune là gì? Cách sử dụng Auto tune để có giọng hát hay hơn Bias là gì? Bias trong Kpop có ý nghĩa gì? Uống nước gì tốt cho giọng hát? Nước uống ảnh hưởng đến giọng hát
  2. Yopovn

    TÀI LIỆU TÀI LIỆU KÝ XƯỚNG ÂM : Phương pháp học xướng âm

    TÀI LIỆU KÝ XƯỚNG ÂM : Phương pháp học xướng âm Trong âm nhạc, thuật ngữ đồng âm (tiếng Anh: unison) có thể có nhiều nghĩa. Nhìn chung, thuật ngữ này có nghĩa ám chỉ hai nốt nhạc có cao độ bằng nhau - thông thường (nhưng không phải luôn luôn) nằm cùng một thời điểm; hay ám chỉ việc nhiều ca sĩ...
Top