những bài hát có tính chất hành khúc

  1. Yopovn

    Tài liệu Ebook 100 bài hát Việt Nam hay nhất thế kỷ 21 PDF

    Tài liệu Ebook 100 bài hát Việt Nam hay nhất thế kỷ 21 PDF Cuốn sách "100 bài hát Việt Nam hay nhất thế kỷ 21" gồm những bài hát như: Anh vẫn hành quân, Bác Hồ một tình yêu bao la, bài ca bên cánh võng, bài ca Hà Nội, bài ca hy vọng,. Tham khảo nội dung cuốn sách để nắm bắt đầy đủ nội dung chi...
  2. Yopovn

    GIẢI BÀI TẬP Giải bài tập âm nhạc lớp 6 – Tiết 9: Học hát bài Hành khúc tới trường

    Giải bài tập âm nhạc lớp 6 – Tiết 9: Học hát bài Hành khúc tới trường Câu 1 Em hãy tìm một vài bài hát có tính...
Top