phụ âm đứng trước phụ âm

  1. Yopovn

    TÀI LIỆU Tài liệu HIỆN TƯỢNG NỐI ÂM TRONG BÀI HÁT TIẾNG ANH

    Tài liệu HIỆN TƯỢNG NỐI ÂM TRONG BÀI HÁT TIẾNG ANH Bài viết trình bày các kết quả nghiên cứu và chỉ ra các khác biệt giữa hiện tượng nối âm trong các bài hát tiếng Anh so với hiện tượng nối âm trong hoạt động giao tiếp bằng lời thông thường. Bài viết cũng đề xuất những điểm người dạy cần lưu ý...
Top