sáng kiến kinh nghiệm tiểu học môn toán lớp 4

 1. Yopovn

  MỘT SỐ KINH NGHIỆM XÂY DỰNG NỀ NẾP LỚP HỌC TIỂU HỌC

  MỘT SỐ KINH NGHIỆM XÂY DỰNG NỀ NẾP LỚP HỌC TIỂU HỌC được soạn dưới dạng file word gồm 9 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 TRƯỜNG TH HÒA BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Quận 1, ngày … tháng … năm 2023 ĐƠN YÊU CẦU CÔNG...
 2. Yopovn

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM LINH HOẠT PHÂN CHIA LƯỢNG KIẾN THỨC TRONG MỖI TIẾT HỌC THEO CHỦ ĐỀ MÔN MĨ THUẬT PHƯƠNG PHÁP MỚI ĐAN MẠCH Ở BẬC TIỂU HỌC

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM LINH HOẠT PHÂN CHIA LƯỢNG KIẾN THỨC TRONG MỖI TIẾT HỌC THEO CHỦ ĐỀ MÔN MĨ THUẬT PHƯƠNG PHÁP MỚI ĐAN MẠCH Ở BẬC TIỂU HỌC được soạn dưới dạng file word gồm 33 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. - Họ và tên: An Mạnh Hà - Chức vụ: Giáo viên - Đơn vị công tác: Trường Tiểu...
 3. Yopovn

  Một số biện pháp rèn nền nếp cho học sinh đầu cấp tiểu học thông qua công tác chủ nhiệm lớp.

  Một số biện pháp rèn nền nếp cho học sinh đầu cấp tiểu học thông qua công tác chủ nhiệm lớp được soạn dưới dạng file word gồm 13 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. PHẦN MỞ ĐẦU Như chúng ta đã biết, song song với việc dạy học văn hoá, tăng cường tính chủ động sáng tạo và phát huy tính tích cực...
 4. Yopovn

  Sáng kiến kinh nghiệm Vận dụng phương pháp phân tích khi giải một số dạng toán hình học LỚP 2,3

  Sáng kiến kinh nghiệm Vận dụng phương pháp phân tích khi giải một số dạng toán hình học LỚP 2,3 được soạn dưới dạng file word gồm 71 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. Chính vì những vấn đề nêu trên nên việc dạy "Vận dụng phương pháp phân tích khi giải một số dạng toán hình học" còn giúp học...
 5. Yopovn

  Chuyên đề Rèn đọc, viết cho học sinh lớp 1, 2 RẤT HAY

  Chuyên đề Rèn đọc, viết cho học sinh lớp 1, 2 RẤT HAY được soạn dưới dạng file word gồm 18 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. Chuyên đề : Rèn đọc, viết cho học sinh lớp 1, 2. 1. Đặt vấn đề - Môn Tiếng Việt là môn học có tầm quan trọng với học sinh đăc biệt ở bậc tiểu học, Thông qua môn...
 6. Yopovn

  POWERPOINT + WORD TUYỂN TẬP SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TIỂU HỌC MỚI NHẤT LỚP 1,2,3,4,5

  POWERPOINT + WORD TUYỂN TẬP SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TIỂU HỌC MỚI NHẤT LỚP 1,2,3,4,5 được YOPOVN sưu tầm, chia sẻ. Bộ sáng kiến kinh nghiệm tiểu học mới nhất, mẫu sáng kiến kinh nghiệm tiểu học mới nhất, sáng kiến kinh nghiệm tiểu học mới nhất gồm file word + powerpoint rất hay mới nhất năm nay...
 7. Yopovn

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NHỮNG ĐIỂM CẦN CHÚ Ý KHI SỬ DỤNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ VÀO VIỆC DẠY HỌC TRÊN LỚP TIỂU HỌC

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NHỮNG ĐIỂM CẦN CHÚ Ý KHI SỬ DỤNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ VÀO VIỆC DẠY HỌC TRÊN LỚP TIỂU HỌC được soạn dưới dạng file word gồm 33 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. A. ĐẶT VẤN ĐỀ. I/ YÊU CẦU CÔNG VIỆC Hiện nay hầu như tất cả các trường đều sử dụng công nghệ thông tin vào giảng...
 8. Yopovn

  KINH NGHIỆM LÀM VÀ SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY QUẢ NHẰM TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH TRONG GIỜ HỌC ÂM ÂM NHẠC TIỂU HỌC

  KINH NGHIỆM LÀM VÀ SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY QUẢ NHẰM TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH TRONG GIỜ HỌC ÂM ÂM NHẠC TIỂU HỌC được soạn dưới dạng file word gồm 32 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. KINH NGHIỆM LÀM VÀ SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY QUẢ NHẰM TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH TRONG GIỜ HỌC ÂM ÂM NHẠC PHẦN MỞ ĐẦU...
 9. Yopovn

  Sáng kiến kinh nghiệm Rèn kỹ năng hát kết hợp với gõ đệm cho học sinh tiểu học Trường tiểu học số I Phúc Than

  Sáng kiến kinh nghiệm Rèn kỹ năng hát kết hợp với gõ đệm cho học sinh tiểu học Trường tiểu học số I Phúc Than được soạn dưới dạng file word gồm 13 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. PHẦN MỞ ĐẦU I. ĐẶT VẤN ĐỀ : M ục tiêu của giáo dục nước ta hiện nay là hướng tới việc đào tạo những con...
 10. Yopovn

  Biện pháp giáo dục học sinh chưa ngoan TIỂU HỌC

  Biện pháp giáo dục học sinh chưa ngoan TIỂU HỌC được soạn dưới dạng file word gồm 5 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. GIÁO DỤC HỌC SINH CHƯA NGOAN Ngày nay bạo lực học đường đang là mối quan tâm không riêng của ngành giáo dục, mà đã trở thành vấn đề cả xã hội đều phải lo lắng trăn trở...
 11. Yopovn

  Nghiên cứu ứng dụng trò chơi vận động nhằm phát triển thể lực cho học sinh trường Tiểu học

  Nghiên cứu ứng dụng trò chơi vận động nhằm phát triển thể lực cho học sinh trường Tiểu học được soạn dưới dạng file word gồm 12 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. . TÊN SÁNG KIẾN, KINH NGHIỆM: “Nghiên cứu ứng dụng trò chơi vận động nhằm phát triển thể lực cho học sinh trường Tiểu học” II...
 12. Yopovn

  Skkn xây dựng nề nếp lớp chủ nhiệm MỚI NHẤT

  Skkn xây dựng nề nếp lớp chủ nhiệm MỚI NHẤT được soạn dưới dạng file word gồm 4 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. XÂY DỰNG NỀ NẾP LỚP CHỦ NHIỆM ĐẶT VẤN ĐỀ * Đi đôi với chất lượng – Kết quả học tập, công tác xây dựng nề nếp cho học sinh là một trong những nhiệm vụ trọng yếu hàng đầu của...
 13. Yopovn

  Giáo dục học sinh cá biệt trong công tác chủ nhiệm tiểu học

  Giáo dục học sinh cá biệt trong công tác chủ nhiệm tiểu học, GÓP PHẦN GIÁO DỤC HỌC SINH CÁ BIỆT VÀ GIẢM NGUY CƠ BỎ HỌC CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC được soạn dưới dạng file word gồm 4 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. GÓP PHẦN GIÁO DỤC HỌC SINH CÁ BIỆT VÀ GIẢM NGUY CƠ BỎ HỌC CỦA HỌC SINH Gần...
 14. Yopovn

  Biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng việt ở trường TIỂU HỌC

  Biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng việt ở trường TIỂU HỌC được soạn dưới dạng file word gồm 24 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài: Theo "chiến lược con người" của Đảng và Nhà nước ta đã chỉ rõ với mục tiêu: "Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi...
 15. Yopovn

  Một số biện pháp tổ chức có hiệu quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh dân tộc thiểu số ở trường Tiểu học

  Một số biện pháp tổ chức có hiệu quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh dân tộc thiểu số ở trường Tiểu học được soạn dưới dạng file word gồm 13 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA` VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BÁO CÁO TÓM TẮT HIỆU QUẢ...
 16. Yopovn

  Một số biện pháp phát huy năng lực của ban cán sự lớp 3 KHỐI TIỂU HỌC

  Một số biện pháp phát huy năng lực của ban cán sự lớp 3 KHỐI TIỂU HỌC được soạn dưới dạng file word gồm 14 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. PHÒNG GDĐT LONG THÀNH TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG ĐỨC Mã số: ……………………. BÁO CÁO BIỆN PHÁP MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT HUY NĂNG LỰC...
 17. Yopovn

  TOP 50 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TIỂU HỌC ĐẠT GIẢI UPDATE LINK TRỰC TIẾP

  TOP 50 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TIỂU HỌC ĐẠT GIẢI UPDATE LINK TRỰC TIẾP ĐƯỢC YOPOVN sưu tầm, chia sẻ. Thầy cô download file sáng kiến kinh nghiệm tiểu học đạt giải tại mục links trong bài...
 18. Yopovn

  Một số biện pháp giúp học sinh gõ đệm tốt theo nhịp, phách, tiết tấu khi hát MỚI NHẤT

  Một số biện pháp giúp học sinh gõ đệm tốt theo nhịp, phách, tiết tấu khi hát MỚI NHẤT được yopovn tuyển tập. Thầy cô donwload file tại mục đính kèm. I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI. Qua nhiều năm được phụ trách giảng dạy môn Âm nhạc bản thân tôi nhận thấy rằng học sinh trường tôi còn lúng túng chưa phân...
 19. Yopovn

  TOP 40 Sáng kiến kinh nghiệm giáo viên dạy giỏi MỚI NHẤT CHỌN LỌC

  TOP 40 Sáng kiến kinh nghiệm giáo viên dạy giỏi MỚI NHẤT CHỌN LỌC được yopovn sưu tầm, các chủ đề Sáng kiến kinh nghiệm giáo viên dạy giỏi được soạn dưới dạng file word gồm các file trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. XEM THÊM...
 20. Yopovn

  Sáng kiến Nâng cao chất lượng dạy học tạo hứng thú cho học sinh khi học trực tuyến

  Sáng kiến Nâng cao chất lượng dạy học tạo hứng thú cho học sinh khi học trực tuyến được soạn dưới dạng file word và PDF gồm 19 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới. Skkn : Nâng cao chất lượng dạy học, tạo hứng thú cho học sinh khi học trực tuyến Đặt vấn đề Việt Nam là một quốc gia đang có...
Top
ĐÃ PHÁT HIỆN RA TRÌNH DUYỆT CHĂN QUẢNG CÁO!

Chúng tôi hiểu, quảng cáo thật khó chịu!!

Chắc chắn, phần mềm hoặc trình duyệt chặn quảng cáo thực hiện công việc tuyệt vời trong việc chặn quảng cáo, nhưng nó cũng chặn các tính năng hữu ích trên trang web của chúng tôi. Để có trải nghiệm trang web tốt nhất, vui lòng tắt AdBlocker của bạn...

Tôi Đã Tắt AdBlock    Không, cám ơn