Đề thi thử tốt nghiệp thpt 2023 môn sinh CÓ ĐÁP ÁN - ĐỀ SỐ 1 - YopoVn.Com - DIỄN ĐÀN TÀI LIỆU - GIÁO ÁN

Ngày gửi
Yopovn

Yopovn

Administrator
Thành viên BQT
Đề thi thử tốt nghiệp thpt 2023 môn sinh CÓ ĐÁP ÁN - ĐỀ SỐ 1, Đề thi thử tốt nghiệp 2023 môn Sinh có đáp án-Đề 1 được soạn dưới dạng file word và PDF gồm 4 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT-ĐỀ 1

NĂM HỌC 2022 - 2023

Môn Sinh Học
– 12

Thời gian làm bài : 50 phútCâu 1:
Khi nói về quá trình phiên mã ở sinh vật nhân thực, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Quá trình phiên mã cần môi trường nội bào cung cấp các nuclêôtit A, T, G, X.

B. Quá trình phiên mã chỉ xảy ra trong nhân mà không xảy ra trong tế bào chất.

C. Quá trình phiên mã cần có sự tham gia của enzim ligaza.

D. Quá trình phiên mã chỉ diễn ra trên mạch mã gốc của gen.

Câu 2: Năm 1928, Kapetrenco đã tiến hành lai cây cải bắp (Loài Brassuca 2n =18) với cây cải củ (loài Raphanus 2n=18) tạo ra cây lai khác loài, hầu hết các cây lai này đều bất thụ, một số cây lai ngẫu nhiên bị đột biến số lượng NST làm tăng gấp đôi bộ NST tạo thành các thể song nhị bội. Trong các đặc điểm sau, có bao nhiêu đặc điểm là sai với thể song nhị bội này:

1. Mang vật chất di truyền của 2 loài ban đầu.

2. Trong tế bào sinh dưỡng, các NST tồn tại thành từng nhóm, mỗi nhóm gồm 4 NST tương đồng.

3. Thường bất thụ.

4. Có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các cặp gen.

A. 4. B. 2. C. 1. D. 3.

Câu 3: Vi khuẩn Rhizôbium có khả năng cố định đạm vì chúng có loại enzim nào sau đây?

A. Nuclêaza. B. Caboxilaza.

C. Amilaza. D. Nitrôgenaza.

Câu 4: Khi nói về quá trình hô hấp của thực vật, phát biểu nào sau đây sai?

A. Quá trình phân giải kị khí diễn ra ở tế bào chất.

B. Cùng một loại hạt thì khi hạt nảy mầm luôn có cường độ hô hấp mạnh hơn hạt khô.

C. Nếu không có hô hấp thì thực vật không có năng lượng để hoạt động.

D. Quá trình hô hấp hiếu khí tạo ra ít ATP so với hô hấp kị khí.

Câu 5: Trong điều kiện mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng và alen trội là trội hoàn toàn. Ở phép lai AaBbDd × AaBbDd, thu được F1. Theo lí thuyết, ở F1, kiểu gen AABbDd chiếm tỷ lệ

A. 3/16. B. 1/32.

C. 1/16. D. 1/8.

Câu 6: Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêrôn Lac của vi khuẩn E. coli, giả sử gen Z nhân đôi 1 lần và phiên mã 20 lần. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Gen A phiên mã 10 lần.

B. Gen điều hòa nhân đôi 2 lần.

C. Môi trường sống không có lactôzơ.

D. Gen Y phiên mã 20 lần.

Câu 7: Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Cơ thể tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội, các giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường. Thực hiện phép lai P: AAaa x aaaa thu được F1. Tiếp tục cho F1 lai phân tích thu được Fa. Theo lí thuyết, Fa có tỉ lệ kiểu hình:

A. 43 cây thân cao: 37 cây thân thấp B. 17 cây thân cao: 19 cây thân thấp

C. 8 cây thân cao: 1 cây thân thấp D. 2 cây thân cao: 1 cây thân thấp

Câu 8: Một cơ thể có kiểu gen AaBbDd tự thụ phấn. Theo lí thuyết, sẽ tạo ra tối đa bao nhiêu dòng thuần chủng?

A. 8. B. 4. C. 1. D. 2.

Câu 9: Trong giờ thực hành, một nhóm học sinh đã tiến hành đo các chỉ tiêu sinh lý của mình ở 2 thời điểm như sau:

- Thời điểm 1: Trước khi chạy tại chỗ 10 phút.

- Thời điểm 2: Ngay sau khi chạy tại chỗ 10 phút.

Theo lí thuyết, chỉ số sinh lí nào sau đây của các bạn học sinh ở thời điểm 2 thấp hơn so với thời điểm 1?

A. Thân nhiệt. B. Nhịp tim.

C. Thời gian của 1 chu kì tim. D. Huyết áp tối đa.

Câu 10: Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 20. Khi xét nghiệm tế bào của một cây, người ta thấy số nhiễm sắc thể là 21 trong đó cặp nhiễm sắc thể số 5 có ba nhiễm sắc thể. Đây là đột biến lệch bội dạng

A. thể một. B. thể ba. C. thể bốn. D. thể không.

Câu 11: Theo lí thuyết, cơ thể nào sau đây có kiểu gen dị hợp tử về cả 1 cặp gen?

A. AABb. B. AAbb. C. AaBb. D. aaBB.

Câu 12:
Loại hooc môn nào sau đây có tác dụng làm giảm đường huyết ở người?

A. Tiroxin. B. Glucagon. C. Progesteron. D. Insulin.

Câu 13: Trong ống tiêu hóa của người, quá trình tiêu hóa hóa học xảy ra chủ yếu ở

A. thực quản B. dạ dày C. ruột già D. ruột non

Câu 14: Bộ ba nào sau đây là tín hiệu kết thúc dịch mã?

A. 5’UUA 3’. B. 3’UGA 5’. C. 3’AGU 5’. D. 5’AUG 3’.

Câu 15: Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể điển hình ở sinh vật nhân thực, mức cấu trúc nào sau đây có đường kính 300nm?

A. Chromatic. B. Sợi nhiễm sắc (sợi chất nhiễm sắc).

C. Sợi cơ bản. D. Vùng xếp cuộn (ống siêu xoắn).

Câu 16: Trong cơ chế điều hòa hoạt động của operon Lac sự kiện nào sau đây diễn ra ngay cả khi môi trường có lactôse và không có lactôse?

A. Gen điều hòa R tổng hợp prôtêin ức chế.

B. Các gen cấu trúc Z, Y, A tạo ra phân tử mARN.

C. Một số phân tử lactôse liên kết với prôtêin ức chế.

D. Enzim ARN polimerase liên kết với vùng khởi động và tiến hành phiên mã.

Câu 17: Phân tích vật chất di truyền của một chủng gây bệnh cúm ở gà thì thấy rằng vật chất di truyền của nó là một phân tử axit nuclêic được cấu tạo bởi 4 loại đơn phân với tỉ lệ mỗi loại là 23%A, 26%U, 25%G, 26%X. Loại mầm bệnh này là gì?

A. Vi khuẩn B. Virut

C. Kí sinh trùng D. Virut hoặc vi khuẩn

Câu 18: Khi nói về đột biến số lượng nhiễm sắc thể, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Các thể đa bội đều không có khả năng sinh sản hữu tính.

B. Sự không phân li của 1 nhiễm sắc thể trong nguyên phân của tế bào xôma ở một cơ thể luôn tạo ra thể ba.

C. Sử dụng cônsixin để ức chế quá trình hình thành thoi phân bào có thể gây đột biến đa bội ở thực vật.

D. Thể lệch bội có hàm lượng ADN trong nhân tế bào tăng lên gấp bội.

Câu 19: Trong quá trình dịch mã, phân tử nào sau đây đóng vai trò như “người phiên dịch”?

A. ADN. B. mARN. C. tARN. D. rARN.

Câu 20: Ở thỏ đực, một tế bào của cơ thể có kiểu gen AaBb giảm phân bình thường, tạo giao tử. Theo lí thuyết, có bao nhiêu kết luận sau đây đúng?

I. Tạo ra 2 giao tử.

II. Tạo ra hai loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau.

III. Có thể không tạo ra giao tử Ab.

1672287957799.png
 

DOWNLOAD FILE TẠI MỤC ĐÍNH KÈM

Tranh tô màu cho bé,Tranh tô màu, Sách học piano - Lý thuyết âm nhạc - Nhạc lý cơ bản - các hợp âm cơ bản - âm giai -
 • Từ khóa
  bộ tài liệu chuyên sinh thpt các chuyên đề ôn thi thpt quốc gia môn sinh các đề thi sinh thpt quốc gia các đề thi thpt quốc gia môn sinh các đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn sinh de thi sinh thpt quốc gia 2021 pdf de thi sinh thpt quốc gia 2021 pdf đợt 2 de thi thpt quốc gia 2021 môn sinh pdf giải đề thi sinh thpt quốc gia 2019 giải đề thi thpt quốc gia 2018 môn sinh ma trận đề thi sinh thpt quốc gia 2018 ma trận đề thi sinh thpt quốc gia 2019 tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh thpt tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý thpt tài liệu chuyên sinh học thpt tài liệu chuyên sinh học thpt pdf tài liệu chuyên sinh học thpt sinh học tế bào tài liệu chuyên sinh học thpt sinh học tế bào pdf tài liệu chuyên sinh học thpt vi sinh vật học tài liệu chuyên sinh học thpt vi sinh vật học pdf tài liệu chuyên sinh thpt tài liệu hướng nghiệp cho học sinh thpt tài liệu môn sinh tài liệu ôn thi sinh học thpt tài liệu ôn thi thpt 2021 môn sinh tài liệu ôn thi thpt môn sinh tài liệu ôn thi thpt quốc gia môn sinh học tài liệu ôn thi thptqg môn sinh học tài liệu sinh học thpt tài liệu sinh thpt đáp án đề thi sinh thpt quốc gia 2019 đề cương ôn tập môn sinh thi đại học đề cương ôn tập sinh thpt đề cương sinh lớp 10 đề cương sinh thpt đề thi anh tuyển sinh lớp 10 thpt đề thi chính thức thpt quốc gia 2020 môn sinh đề thi học sinh giỏi sinh thpt cấp tỉnh đề thi học sinh giỏi tiếng anh thpt đề thi học sinh giỏi tin học thpt cấp tỉnh đề thi học sinh giỏi toán thpt cấp tỉnh đề thi học sinh giỏi vật lý thpt cấp tỉnh đề thi môn sinh thpt quốc gia 2019 pdf đề thi sinh thpt đề thi sinh thpt 2021 đề thi sinh thpt quốc gia 2018 đề thi sinh thpt quốc gia 2018 có đáp án đề thi sinh thpt quốc gia 2018 đáp án đề thi sinh thpt quốc gia 2019 đề thi sinh thpt quốc gia 2019 có đáp án đề thi sinh thpt quốc gia 2019 mã 201 đề thi sinh thpt quốc gia 2019 mã 203 đề thi sinh thpt quốc gia 2019 pdf đề thi sinh thpt quốc gia 2020 đề thi sinh thpt quốc gia 2020 chính thức đề thi sinh thpt quốc gia 2020 có đáp án đề thi sinh thpt quốc gia 2021 đề thi sinh thpt quốc gia 2021 có đáp án đề thi sinh thpt quốc gia 2021 đợt 2 đề thi thpt quốc gia 2018 môn sinh file word đề thi thpt quốc gia 2018 môn sinh mã 201 đề thi thpt quốc gia 2018 môn sinh mã đề 202 đề thi thpt quốc gia 2018 môn sinh pdf đề thi thpt quốc gia 2019 môn sinh file pdf đề thi thpt quốc gia 2019 môn sinh học pdf đề thi thpt quốc gia 2019 môn sinh mã 201 đề thi thpt quốc gia môn sinh các năm đề thi thử sinh thpt quốc gia 2019 đề thi thử thpt quốc gia 2018 môn sinh đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng anh đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng anh 2019 đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng anh 2020 đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng anh 2021 đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng anh an giang đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng anh chuyên đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng anh nghệ an đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng anh violet đề thi tuyển sinh lớp 10 thpt chuyên amsterdam đề thi tuyển sinh lớp 10 thpt chuyên bắc giang đề thi tuyển sinh lớp 10 thpt chuyên bắc ninh đề thi tuyển sinh lớp 10 thpt chuyên thái bình đề thi tuyển sinh lớp 10 thpt môn tiếng anh đề thi tuyển sinh lớp 10 thpt thái bình đề thi tuyển sinh lớp 10 thpt thái bình 2019 đề thi tuyển sinh lớp 10 thpt thái bình 2020 đề thi tuyển sinh thpt chuyên ngoại ngữ 2016 đề thi tuyển sinh thpt môn tiếng anh đề thi tuyển sinh thpt quốc gia 2019 đề thi tuyển sinh vào lớp 10 thpt chuyên anh đề thi tuyển sinh vào lớp 10 thpt môn anh
 • Bump Thread

  BÀI VIẾT LIÊN QUAN

  TÀI LIỆU GIÁO DỤC TỔNG HỢP

  BÀI VIẾT MỚI

  Thống kê

  Chủ đề
  19,259
  Bài viết
  20,565
  Thành viên
  62,700
  Thành viên mới nhất
  Nguyễn Hương Giangg

  Thành viên Online

  • Đỗ Thu Nga
  Top